Den känsliga Sverigebilden i omvärlden blir alltmer eftersatt när Sveriges hantering av coronaepidemin granskas och ifrågasätts av andra länder. Efter att Folkhälsomyndigheten blev tvungen att ta tillbaka två rapporter på en dag lyder kritiken i Danmark att svenska myndigheter ägnar sig åt desinformation för att mörka den misslyckade coronahanteringen.

Kanalen TV2 som är en del av Danmarks public service riktar hård kritik mot vad man menar är agendastyrd forskning:

– De har gått 100 procent för att uppnå flockimmunitet och det borde då vara nära att hända enligt dessa rapporter. Sverige har nu så många dödsfall att de känner sig tvungna att hävda att de är nära målet, förklarar Allan Randrup Thomsen, professor i experimentell virologi vid Köpenhamns universitet.

Han menar att anledningen till att rapporterna hade så låg kvalité var att svenska myndigheter har ett behov att rättfärdiga sin strategi när antalet dödsoffer drar iväg. I själva verket finns det inga belägg för påståenden om att Sverige är nära flockimmunitet enligt honom:

– Rapporten med de 11 infekterade blodgivarna är baserad på en alldeles för liten jämförelse. De nästa 100 de testar kan visa ett helt annat resultat. De borde ha testat ett mycket större antal innan de gick ut med det. De misslyckades med att rannsaka sig själva.

Enligt en annan rapport som togs tillbaka ska mörkertalet av smittade i Stockholm vara drygt 1000 personer på varje bekräftat fall. Med drygt 6000 bekräftade fall i huvudstaden skulle det innebära att det totala antalet smittade var drygt 6 miljoner bara i Stockholm enligt Folkhälsomyndighetens beräkning. Det finns dock endast drygt 2 miljoner invånare i Stockholm.

Emellertid börjar fler tala om att den svenska regeringens agerande utgör ett brott mot mänskliga rättigheter. Folkrättsforskaren vid universitetet i Melbourne Katinka Svanberg skriver i en debattartikel i GP att den flockimmunitetsstrategi som regeringen följer ”för tankarna till Darwins teorier om ”survival of the fittest”, som passar illa i ett demokratiskt samhälle”.

Hon menar att regeringen och Folkhälsomyndigheten systematiskt bryter mot rätten till liv i Europakonventionen om mänskliga rättigheter genom sina försenade och otillräckliga åtgärder mot smittan:

”När många liv offras på grund av regeringens och Folkhälsomyndighetens strategi, är det ett brott mot mänskliga rättigheter införda i svensk grundlag samt EU-fördraget och mot principen om mänsklig säkerhet.”

I skrivande stund har 2152 personer avlidit av Covid-19 i Sverige enligt Folkhälsomyndighetens statistik – som en del menar är missvisande låg och exkluderar många fall. I Danmark är antalet avlidna 402, medan i Finland 172 personer har dött av smittan.