I Danmark har man, precis som i Sverige, omfattande problem med gängkriminalitet i de mest invandrartäta bostadsområdena, de som här kallas för ’utsatta områden’ eller ’utanförskapsområden’ men i vårt södra Danmark mer prosaiskt går under beteckningen ”ghettobyer” eller bara ”ghettoer”. Dansk Folkeparti riktar i ett nyårsutspel ett antal krav till regeringen, varav ett är att införa utegångsförbud efter kl 20:00 för ungdomar under 18 år i de värsta problemområdena.

Kraven formuleras i ett uttalande till dansk media av DF:s utlännings- och integrationspolitiske talesperson Martin Henriksen. Utspelet kommer som ett svar på att statsminister Lars Løkke Rasmussen i sitt nyårstal adresserat de invandringsrelaterade samhällsproblemen och deklarerat att han vill se en total ”avveckling av ghettona” genom att ”bryta upp betongen och riva ned byggnaderna”.

Från Dansk Folkeparti välkomnar man statsministerns avsiktsförklaring men tvivlar samtidigt på att regeringen klarar av att lösa problemen och efterlyser också fler konkreta förslag. Därför lägger DF själva nu fram ett antal sådana, varav ett alltså är utegångsförbud kvällstid för ungdomar i ”ghettoerna”.

I likhet med Sverige frodas i dessa områden också muslimsk fundamentalism och till denna relaterad våldsbejakande extremism. DF vill därför se ett stopp för byggande av moskéer i dessa områden, som man menar ofta fungerar som centra för muslimsk radikalisering.

Ett tredje krav som Dansk Folkeparti riktar till regeringen är att alla migranter med tillfälliga uppehållstillstånd skickas tillbaka hem.

Regeringspartiet borgerliga Venstres utlännings- och integrationspolitiska talesperson, Marcus Knuth, kommenterar utspelet från Dansk Folkeparti i gillande ordalag och konstaterar att ”DF har många kreativa idéer på utlänningsområdet”.

Den danska regeringen väntas inom kort bjuda in samtliga partier i Folketinget till förhandlingar om problemen i landets ”ghettobyer”. I Danmark finns i nuläget 22 sådana områden. I Sverige är antalet uppe i cirka 130.