En dansk folketingspolitiker, Marie Krarup från Dansk Folkeparti, berättar i Fokus om synen på Sverige. ”När Sverige går under och slutar vara svenskt så påverkar det oss andra också”, säger hon.

Hon beskriver den svenska invandringspolitiken som ”slapp och svag” där Sverige ”inte förstått hur farligt det är” och ser grannlandet som ett avskräckande exempel.

– När Sverige går under och slutar vara svenskt så påverkar det oss andra också, vi kan ju inte ha kvar en passunion längre mellan våra länder, berättar hon för Fokus.

– Vi har mycket gemensamt med svenskarna, och vi finns nära varandra, men när ni i praktiken blir ett arabiskt Mellanösternland har vi inte längre så mycket gemensamt.

Fokus skriver också att Krarup och DF inte vill att migranter ska lära sig danska eller arbeta, utan istället skickas hem snarast möjligt.

– Om du får asyl får du tillfälligt uppehållstillstånd, då är du i Danmark till dess du ska sändas hem. Hela tiden ska man vara beredd på att skickas hem, säger hon.

Hon avslutar med att berätta hur chockade hennes kollegor blev när de besökte Malmö och såg ghettona och kriminaliteten.

Folketingsvalet i Danmark ska hållas senast 17 juni i år.