Nyligen togs beslut i Danmark om att Public Service-media ska skattefinansieras i stället för licensfinansieras. Samtidigt beslutades om en kraftigt minskad budget med fokus på Public Service kärnuppdrag. Nu påbörjas det arbetet, bland annat genom att Danmarks Radio, DR, minskar personalstyrkan med 400 anställningar, lägger ner tre radiokanaler och minskar antalet tv-kanaler från sex till tre.

Beslutet om en kraftig bantning av Public Service togs av regeringen tillsammans med Dansk folkeparti. Vid övergången till skattefinansiering minskas budgeten redan det första året med 20 procent, motsvarande cirka 420 miljoner danska kronor, och Public Service-bolagen genomför nu förändringar för att rätta mun efter matsäcken.

DR aviserar nu i ett pressmeddelande att TV-kanalerna DR3 och DR Ultra försvinner från eter och kabel och endast visas genom strömning på Internet. DR2 och DR K slås samman till en gemensam kanal. På radioområdet läggs kanalerna P6 Beat, P7 Mix och P8 Jazz ner.

Bakom nedskärningarna ligger en filosofi att Public Service endast ska göra sådant som inte kommersiell media gör lika bra eller bättre. Man ska i första hand vara ett komplement till kommersiell media, inte en konkurrent.

Det som skärs bort är främst sport, underhållning, livsstil och utländsk fiktion. DR ska mer fokusera på att spegla det typiskt danska samhället med lokal och regional nyhetsbevakning. Man ska också satsa på danskt tv-drama, danskproducerade barnprogram och på dokumentärer.

DR:s generaldirektör Maria Rørbye Rønn är med på noterna och säger i anslutning till pressmeddelandet att ”det är rätt väg att gå, det är DR:s styrkeområden”.

Förändringarna i DR:s inriktning återspeglar det nya Public Service-avtal som har slutits mellan DR och den danska regeringen och som fastställer vilken roll Public Service i framtiden ska och inte ska ha i det danska samhället.

Även i Sverige
Även i Sverige pågår långtgående diskussioner om en övergång från licensfinansiering till finansiering via skattsedeln av Public Service. Den svenska skatten föreslås dock läggas utanför statsbudgeten och därmed bli oåtkomlig att påverka för väljarna, något som har kritiserats för att vara odemokratiskt och i strid med den grundprincip som legitimerar att en stat får beskatta folket.

I motsats till Danmark har i den svenska Public Serviceutredningens betänkande inga krav ställts på att SVT och SR skalar bort den idag omfattande del av verksamheten som kommersiella medieaktörer kan sköta lika bra och som konkurrerar med dessa. Inte heller föreslås några bantningar av budgeten.

När Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson i en radiodebatt nyligen föreslog att SR P3 läggs ned, utsattes han för skarp kritik med fokus på att SD har en från alla andra väsensskild syn på fri media. I Danmark läggs nu under bred politisk enighet inte bara en utan tre Public Service-radiokanaler ned och dessutom tre TV-kanaler.