Jarl Feyling är socialdemokratisk lokalpolitiker i Köpenhamn. Han anser dock att det finns en avgrund mellan de danska Socialdemokraterna och det svenska systerpartiet. Därför uppmanar han i en debattartikel i Berlingske svenskarna att i stället rösta på Sverigedemokraterna, som han menar ligger närmare riktig socialdemokrati, framför allt ifråga om att bedriva en ansvarsfull invandrings- och integrationspolitik.

De svenska Socialdemokraterna tar inte utmaningen med invandring och integration på allvar, skriver Feyling. Man blundar i svenska S för det förtryck och den brottslighet som har brett ut sig i de invandrardominerade områdena.

Feyling skriver:

”Du och jag är medlemmar i samma socialdemokrati, men i vart och ett av våra länder. Vi delar historia och ideologi, men från den andra sidan av sundet delar vi inte verklighetsuppfattning eller framtidssyn. Det finns ett gap mellan våra partier som grundar sig i olika förhållningssätt till flykting- och invandrarfrågor. Det är frågor vars politiska riktning är avgörande för utvecklingen – eller avvecklingen – av våra värdefulla nordiska välfärdsstater.”

Stefan Löfven måste enligt Feyling se till att de svenska Socialdemokraterna helt byter invandrings- och integrationspolitisk riktning för att klyftan mellan de två historiska systerpartierna ska kunna överbryggas. Tills så har skett är Sverigedemokraterna ett bättre alternativ, menar han