S-ledaren tror att danska folket förväntar sig att politikerna sätter sig ned tillsammans och hittar lösningar då utvecklingen i dagsläget är ohållbar.

Igår torsdag presenterade den danska regeringen ett åtgärdspaket som syftar till att motarbeta de parallella samhällen som finns i landets gettoliknande områden – områden man har som ambition att få bort till 2030.

Hos de danska socialdemokraterna, som nyligen föreslog att möjligheten att söka asyl i Danmark bör tas bort, välkomnar man paketet men vill gå ännu längre i vissa avseenden.

S-ledaren Mette Frederiksen säger till Danmarks Radio att hon vill se flera krav, i synnerhet på de kvinnor som står utanför arbetsmarknaden.

– Det är helt avgörande för både samhällsekonomin och jämställdheten att fler kvinnor med icke-västlig bakgrund kommer ut ur lägenheten där hemma, lär sig språket och blir en del av arbetsmarknaden.

Frederiksen saknar också fokus på fördelningen av elever mellan kommunala skolor och fri- och privatskolor.

– Skolorna blir stadigt mer uppdelade. På vissa skolor har 90-100 procent av barnen invandrarbakgrund, och på andra skolor det motsatta förhållandet. Det är viktigt att alla skolor i framtiden tar sin del av ansvaret så vi kan få integrationen att fungera, säger Frederiksen.