Forskare vid amerikanska Stanford University har funnit orsaken till varför kyla tar så hårt på litiumjonbatterier och tagit fram en eventuell lösning.

Under kallar dagar är det inte ovanligt att elbilars räckvidd försämras. Låga temperaturer kan i värsta fall leda till att delar av batteriet spricker. Skälet till detta är att kyla får katodens partiklar att spricka i litiumjonbatterier, och katoden kan till och med separera från det övriga materialet. Det rapporterar Ny Teknik.

Fynden har gjorts medelst röntgenteknik och maskininlärning vid SLAC National Accelerator Laboratory som drivs av Stanford University i Kalifornien för energidepartementets räkning.

Började krympa

Tekniken har möjliggjort för forskargruppen att observera tusentals individuella katodpartiklar samtidigt och vid lägre temperaturer såg man hur dessa började krympa i katoden. Detta ledde i sin tur till att de antingen sprack eller förvärrade redan existerande sprickor.

Vid kraftigt växlande temperaturer och rejält låga vintertemperaturer orsakade det omväxlande krympandet och svällandet att katoden lösgjordes från det kringliggande materialet. Forskargruppen tror sig dock ha en lösning på problemet – en slätare katodstruktur.

LÄS ÄVEN: Elbilar passar inte i Norden – tappar upp till 46% räckvidd vintertid

Ytterligare en slutsats av studien är att en katod som förvaras i temperaturer under noll får batteriet att tappa upp till fem procent mer av sin kapacitet efter hundra laddningar jämfört med batterier som förvaras i varmare förhållanden.