Sedan ett decennium tillbaka har många företag använt AI för att sköta och underlätta jobbansökningar. Under senare år har tekniken raffinerats och under pandemin har användningen ökat i omfattning på grund av bekvämlighet och tid då personal som vanligtvis har hand om området kan vara begränsad på grund av restriktioner.

De nya jobbansökningarna kan bestå av att från det egna hemmet via datorn spela enkla spel där man bland annat ska räkna antalet punkter i två fyrkanter och matcha känslor med ansiktsuttryck. Baserat på detta gör sedan AI-systemet en bedömning av den sökandes personlighet. Under processen har man aldrig kontakt med en levande person.

Testen ovan används bland andra av den New York-baserade firman Pymetrics och ska utvärdera flera aspekter av den sökandes personlighet och intelligens, så som risktolerans och hur snabbt man reagerar på en situation.

Eller som Pymetrics beskriver det – att rättvist och noggrant mäta kognitiva och emotionella attribut på bara 25 minuter.

Godkänns man i denna initiala process väntar dock ett möte med en människa.

AI-mjukvaran används även på andra stora multinationella företag som McDonald’s, JP Morgan och Kraft Heinz.

Gynnar alla

Enligt Frida Polli på Pymetrics handlar det om att hjälpa företag att behandla ett mycket större urval av sökande och att få signaler om att någon kommer att vara framgångsrik i ett jobb. Att använda AI-systemen på ett smart sätt gynnar alla, menar hon.

I andra AI-system kan man få besvara frågor via sin dators kamera och mikrofon, vilket sedan omvandlas till text och analyseras.

Enligt en rapport från 2019 kommer 16 procent av världens jobbrekryterare att ersättas av AI före 2029.

Partiskhet och nyanser

Det påstås också att AI-system skulle vara mer rättvisa då det inte har någon partiskhet. 2018 skrotade dock Amazon sin egen AI-mjukvara som användes för rekrytering då den hade lärt sig själv att föredra manliga sökande då dessa ofta uppvisade en större erfarenhet från teknikindustrin på sitt cv.

Samtidigt framhåller flera experter att AI är långt ifrån ett perfekt system och att det i dagsläget aldrig fullt ut kan ersätta en människa som kan höra och förstå semantik, nyanser och kontext.