EU-parlamentet röstade nyss nej till ett SD-förslag till en resolution ”om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området”. Förslaget handlade om att sätta fokus på att kristna runt om i världen utgör en ”klar majoritet av de religiösa grupper som diskrimineras, utsätts för våld och dödas”. De svenska partier som röstade nej var S, MP, C och L.

Det var förra veckan, den 15 januari, som EU-parlamentet antog en resolution ”om mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området”.

I samband med det röstade parlamentet också om tilläggsförslag, där ett var skrivet av Charlie Weimers (SD), tillsammans med polskan Anna Fotyga (Lag och rättvisa). Det satte fokus på att kristna runt om i världen utgör en ”klar majoritet av de religiösa grupper som diskrimineras, utsätts för våld och dödas”.

Förslaget fick stöd av 326 ledamöter medan 338 stycken röstade emot. De svenska partierna S, MP, L och C hörde till dem som valde att rösta emot förslaget. Om dessa partier i stället hade röstat med förslaget skulle utfallet ha kunnat ändras, då det räcker att det är fler röster för än emot.

– Svenska europaparlamentariker skulle kunna göra skillnad om de hade brytt sig om att stå upp för förföljda kristna, säger Charlie Weimers i en kommentar till Världen idag.

”Passar inte in”

När tidningen frågar de svenska parlamentariker som röstade emot förslaget menar de bland annat att ”förslaget inte passar in”.

Bah Kuhnke (MP) säger ”Sverigedemokraternas tilläggsförslag tillförde inget nytt” och Federley (C) menar att det redan finns en formulering i den antagna resolutionen. Han skrev till Världen Idag att det ”inte vore lämpligt” att specifikt peka ut kristna som förföljda.

Även Karin Karlsbro (L) och Heléne Fritzon (S) slår ifrån sig kritiken.

”Islamister står för förföljelsen”

Charlie Weimers (SD) står dock fast vid att tillägget var motiverat.

– Kristna utgör 80 procent av alla religiöst troende som förföljs i världen. Europa­parlamentet måste uppmärksamma att det är en global företeelse som nått folkmordsliknande proportioner, skriver han.

Han säger även att andra politiker och tjänstemän inte vågar erkänna problemet eftersom det är islamister som står för huvuddelen av förföljelsen.