I början av augusti kallades prästen och läraren Franciskus Urban Sylvan in till ledningen för folkhögskolan han arbetade för. Den artikel i Världen idag han delat några dagar tidigare menade man gick emot skolans värdegrund och var tillräckliga skäl för att avskeda honom. ”Horribelt” menar Sylvan.

Sylvan har sedan två år tillbaka undervisat i filosofi, etik och ledarskap på Litorina folkhögskola i Karlskrona. Han har under tiden på skolan varit noga med att skilja på sin tjänst som lärare och sina personliga uppfattningar i olika frågor.

I samband med Pridefestivalen i Stockholm publicerade Världen idag i slutet av juli en artikel där man listade hbtq-profiler med kopplingar till Pride eller närstående organisationer som dömts för olika sexuella brott mot barn, en artikel Sylvan delade på Facebook. Några dagar senare kallades han in till skolledningen där man tog upp artikeln och det påstods att Sylvan skapat ett ”tumult” på skolan genom sin delning av denna. Man menade också att detta var så pass allvarligt att man inte såg någon möjlighet för Sylvan att vara kvar.

– Jag tycker att det här är alldeles horribelt. Samtidigt är det ett mönster vi ser nu, där man inte förstår vad man gör. Hela vårt samhälle är så genomsyrat av den nya tidens ideologi att det inte längre går att resonera i de här frågorna, säger Sylvan till Världen idag.

Fråga om yttrandefrihet
Han påpekar att det finns en grundlagsskyddad rättighet att uttrycka sig. Han avser inte driva saken juridiskt, även om han skulle kunna göra det, och vill nu få bort fokus från sin egen person och få till ett samtal om den grundläggande problematiken.

– Det har begåtts ett genomgripande fel. Och om man som medborgare i vårt land börjar tänka till inser man nog åt vilket håll detta riskerar att gå. Vad får vi inte tycka nästa gång? Yttrandefriheten är ju till för att skydda det vi inte vill höra.

På skolan säger rektor Agrita Martinsone att man inte haft vetskap om alla hans ”gärningar” förrän nu.

Mänskliga rättigheter
På Skandinaviska människorättsjuristerna säger man att ärendet är principiellt viktigt.

– Det aktualiserar inte bara arbetsrättsliga frågor av flera dimensioner och frågan om diskriminering på grund av religion, utan även mänskliga rättigheter som åsikts- och yttrandefrihet, skriver chefsjurist Ruth Nordström i ett mejl till Världen idag.