Opinionsinstitutet Sifo har undersökt svenskarnas inställning till ett extraval, ett scenario som för varje misslyckat försök till regeringsbildning nu blir alltmer sannolikt. Bland väljarna som helhet är det en övervikt emot men skillnaderna är stora beroende på partisympatier, kön, ålder och var i landet man bor.

Sammanslaget anser 6 av 10 svenskar enligt Sifos undersökning att extraval är en dålig idé medan 4 av tio tycker det vore bra att på nytt gå till valurnorna. Bland de som är negativa menar många att extraval bör ses som ett misslyckade för demokratin medan de som är positiva oftare ser reglerna om extraval som en styrka i det demokratiska systemet.

Andra överväganden spelar också in för hur man ställer sig till specifikt detta extraval, inte minst hur man tror att det kommer att gå för det egna partiet.

Mest positiva är Sverigedemokraternas väljare som tror att partiet kan gå kraftigt framåt i ett extraval. Detta eftersom man uppfattar att SD är det enda parti som agerat vuxet under regeringsförhandlingarna med en utsträckt hand till samtliga, medan övriga partier anses ha ägnat sig åt sandlåda. 73 procent av SD-väljarna är positiva till extraval

Mest negativa är Centerns och Liberalernas väljare som enligt mätningar ser ut att förlora stort på ett extraval, i Liberalernas fall finns även hotet att ramla ur riksdagen. De två partiernas minskade stöd efter valet tillskrivs bland annat hur de agerat i regeringsförhandlingarna, i synnerhet beslutet att rösta nej till sin egen statsministerkandidat. 8 av 10 C- och L-väljare vill inte ha extraval.

Bland de övriga fem partierna är det också en viss övervikt för en negativ inställning till extraval.

Ålders- och könsmässigt är män i åldern 30 till 49 år mest positiva till extraval och geografiskt tär det i Mellansverige flest ser extraval som en bra idé. I båda fallen är det dock fortfarande en övervikt för de som är negativa.

Kvinnor över 65 år är den grupp som är mest negativ, 7 av 10 vill inte ha extraval. Geografiskt är smålänningar mest negativa, något färre än 7 av 10 avvisar extraval som lösning på regeringskrisen.

Undersökningen visar inte hur de som är negativa till extraval anser att regeringskrisen bör lösas, exempelvis om det bör ske genom att samtala med Sverigedemokraterna eller tvärtom genom att bilda en blocköverskridande regering där SD neutraliseras helt och hållet.