➤ OPINIONSMÄTNING I Demoskops oktobermätning vinner Socialdemokraterna och Centerpartiet mark medan Sverigedemokraterna tappar rejält.

V 7,9 (-0,1)
S 32,1 (+1,8)
MP 4,4 (-0,2)
SD 15,3 (-2,8)
C 12,6 (+1,4)
L 4,5 (-0,7)
KD 3,7 (+0,9)
M 17,2 (-0,1)

1 253 personer intervjuades under perioden 24 september – 1 oktober.