➤ Kriminella, högljudda ungdomar, alkoholister och gnälliga pensionärer är ogillade men värst av allt är drogmissbrukare.

När Hem & Hyra 2008 frågade svenska folket vilken typ av granne de helst inte vill ha svarade omkring 50 procent en knarkare.

Enligt Hem & Hyras nya enkätundersökning, vilken även denna gång omfattar 1 000 hyresgäster, är en knarkare till granne fortfarande det svenskarna allra helst inte vill ha – men nu har andelen minskat till 33 procent.

Rädsla för en drogmissbrukande granne eller det faktum att det är olagligt är dock inte skäl nog för uppsägning av denna, enligt Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg.

– Den kriminella verksamheten måste ha anknytning till lägenheten, till exempel genom knarkhandel, säger hon.

I det typiska fallet gör problemen som medföljer missbruket att personen ifråga till slut ändå förlorar kontraktet med hög musik, spring i trapphuset, hotfullt beteende eller stölder som vanliga exempel.

Hela listan:

Knarkare 33 procent
Kriminella 25 procent
Högljudda ungdomar 11 procent
Alkoholister 7 procent
Gnälliga pensionärer 5 procent
Barnfamiljer 4 procent
MC-gäng 4 procent
Fönstertittare3 procent
Annat 6 procent