➤ PUBLIC SERVICE På måndagen överlämnade public service-kommittén sina förslag kring hur public service ska finansieras i framtiden och hur den nuvarande tv-licensen ska ersättas av en skatt samtliga medborgare måste betala oavsett tv-innehav eller inte.

Kommitténs förslag syftar till att ”säkra att public service är långsiktigt stabil, legitim och värnar verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen” och togs idag emot av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Den nya tv-skatten, eller ”public service-avgift”, föreslås införas 2019 och ska betalas av alla över 18. Hur mycket man ska betala avgörs av hur mycket man tjänar – en procent av inkomsten med ett tak på 1 308 kronor per år.

LÄS MER: SD stödjer propagandaskatten: ”SVT gör många bra program”

Skälen till förändringen sägs vara att tv-licensen blivit otidsenlig och att allt färre äger en traditionell tv-mottagare, vilket gör att allt färre finansierar Sveriges television och Sveriges radio. Även antalet som tittar/lyssnar på public service minskar.

Man bedömer att omkring 11-15 procent av de som har en tv-mottagare inte betalar tv-licensen. Att många som inte äger en tv-mottagare ändå konsumerar public service via dator, mobil eller surfplattor – ca en miljon svenskar – anses också vara ett problem.

Viss oro finns för att den gamla tv-avgiften bättre garanterade oberoendet för public service-bolagen.

LÄS MER: SD-väljare rasar efter partiets stöd till tvångsfinansieringen av public service – hotar att överge partiet

Samtliga åtta riksdagspartier stödjer övergången till en obligatorisk skatt.