➤ Rapporterna om desperata åtgärder från krisande svensk mainstream-media kommer allt tätare. Nu får lokaltidningskoncernen Direktpress kritik av revisorer för att ha gått så långt som att begå brott i försök att dölja sina ekonomiska förluster och undgå konkurs.

Det är revisionsbyrån Deloitte som granskat Direktpress och som nu kritiserar koncernen för att försöka senarelägga och dölja förluster genom kreativa åtgärder som revisorerna anser utgör skattebrott, bokföringsbrott och brott mot årsredovisningslagen. Detta i syfte att slippa försätta bolaget i konkurs.

Granskningen har skett på uppdrag av Mitt i:s ägarbolag Segulah som tidigare var spekulant på att köpa Mittpress men efter avslöjandena dragit öronen åt sig.

Direktpress revisor har nu, som en följd av den externa revisionen, anmälts till Revisorsinspektionen. Det kan i förlängningen leda till att revisorn och personer i Mittpress ledning på vars uppdrag revisorn agerat åtalas.

Direktpress vd Roland Tipner slår ifrån sig kritiken och anklagelserna och kallar dem i ett uttalande till tidningen Resumé för ”ett försök att smutskasta oss”. Tipner kan dock inte vara på vad Segulah skulle ha att vinna på en sådan smutskastning.

Direktpress ger ut ett stort antal lokaltidningar främst i Storstockholmsområdet och Göteborg.