Vanligtvis är svampinfektionen mukormykos mycket ovanlig men i samband med pandemin har antalet fall ökat dramatiskt i Indien.

Infektionen beskrivs enligt SVT som mycket aggressiv och drabbar i synnerhet covidpatienter som tillfrisknat. För att förhindra att infektionen sprider sig till hjärnan har kirurger tvingats operera bort ögon, näsor och käkar.

Enligt USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC har infektionen en dödlighet på 50 procent. Hur pass tidigt rätt slags behandling sätts in kan dock ha stor betydelse. I Indien rapporteras en mycket högre dödlighet under det pågående utbrottet och hittills har 4 200 människor dött av svampen.

Klassades som epidemi

Vanligtvis smittas omkring 20 indier per år och då rör det sig mest om personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. I maj klassade den indiska staten svart svamp som en epidemi. Experter skyller situationen på det överdrivna användandet av steroider i behandlingen av covidpatienter.

Smittspridningen ska ha nått sin topp i maj och juni och har sedan dess minskat, dock ökar antalet fall bland barn i Rajastan i norra Indien. Parallellt fortsätter covidpandemin med 40 000 nya smittade och 535 döda bara under ett av de senaste dygnen. Hittills har 420 000 dött av covid-19 i Indien.

Ett fall i Sverige

I Sverige känner Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, bara till ett fall från 80-talet hos en patient som var svårt sjuk i AIDS. Men samtidigt är det inte riskfritt.

– Det finns ju beskrivet att smittan kan ta sig in på sjukhus. Skulle den komma in på sjukhus och man kanske har patienter där som måste ligga i respirator, kan det bli ett stort problem.

– Men om det går för långt är det i princip kört. Då har svampsporerna vuxit in i kärlen, exempelvis i ansiktet och i ögat. Då måste man avlägsna vävnaden. Om det går så långt att den växer in hjärnan är diagnosen hemskt dålig. Även om man opererar.