För tio år sedan gjorde Kristian värnplikten i Boden. Då han för ett tag sen kallades till repövning ville han hellre arbeta med sitt nystartade företag och dök inte upp. Han tror inte heller på ”militärens sätt att lösa bekymmer”. Nu har han dömts till fängelse.

2008-2009 gjorde Kristian Jakobsson värnplikten på I19 i Boden. Detta var strax innan den allmänna värnplikten sattes på paus för att återupptas delvis igen 2014. Från 2018 utökades värnplikten och nu mönstras årligen ca 13 000 18-åriga män och kvinnor för militär grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt. 4 000 av dessa kallas sedan till värnplikt. Att inte genomföra denna är straffbart. Det är möjligt att söka uppskov men långt ifrån säkert att man blir beviljad detta.

Då Kristian Jakobsson kallades till repmånad beslöt han att inte dyka upp utan i stället arbeta med sin downhill-cykelpark.

– Jag ansåg att jag gjorde större nytta i det jag gör i mitt vardagliga liv jämfört med om jag skulle vara i militären, säger Kristian Jakobsson. Jag tror inte på militärens sätt att lösa bekymmer. Jag tror på ett helt annat sätt.

Efter att I19 i Boden gjorde en åtalsanmälan dömdes Jakobsson nyligen till 14 dagars fängelse.

153 fall gällande personer födda år 2000 har skickats till åtal för brott mot totalförsvarsplikten.