Högsta förvaltningsdomstol i Belgien stoppar de coronarestriktioner som landets regering beslutat om. Det handlar bland annat om omfattande nedstängningar av kulturella mötesplatser och förbud mot att anordna sådana evenemang.

De ytterligare inskränkningarna i medborgarnas fri- och rättigheter beslöts i spåren av den nya så kallade omikron-varianten av det coronavirus som orsakar lungsjukdomen covid-19. Men efter dagens domstolsutslag får de alltså inte genomföras.

Domstolen anser att regeringen och myndigheterna inte har lyckats visa:

på vilket sätt nöjesställen är särskilt farliga platser för [människors] hälsa […] och att de skulle sprida coronaviruset i den utsträckning att det är nödvändigt att beordra en stängning.

Begreppet ”kulturell mötesplats” som används i sammanhanget är inte tydligt definierad. Det råder därför vissa oklarheter kring vilka typer av lokaler som nu får fortsätta hålla öppet och vilka som måste stänga sina verksamheter. I ett förtydligande har hittills bland annat bowlinghallar och nattklubbar fått nej på att klassa sig som kultur.