Andelen utvisningsbeslut fattade av Migrationsverket som ändras i Migrationsdomstolarna ökar. I stor utsträckning handlar det om utvisningar till Afghanistan. Fredrik Beijer, som är rättschef på Migrationsverket hävdar dock att det inte har någon koppling till den senaste tidens politiska debatt med ”sittstrejker” och amnestier.

Inte heller beror Migrationsdomstolarnas ökade bakläxor enligt Beijer på undermålig och rättsosäker handläggning av det slag som anställda på Migrationsverket i ett utspel i slutet av förra året påstod förekom. I stället uppges ökningen bero på att att asylärendena på senare tid varit betydligt mer komplicerade. Afghanistan uppges exempelvis idag vara ett mer svårbedömt land än tidigare.

Fler än vart tionde utvisningsbeslut undanröjs nu av Migrationsdomstolarna och omvandlas till ett uppehållstillstånd. Och trenden är att ökningen fortsätter.