Skottlands högsta domstol har beslutat att transpersoner bör inkluderas i landets lagstiftning som införts för att ”förbättra jämställdheten mellan könen i offentliga styrelser”, rapporterar The Guardian. Domaren fann att transkvinnor – alltså biologiska män – ska inkluderas i lagen som öronmärker ett visst antal styrelseplatser för kvinnor.

Domstolen kom fram till att den nuvarande skotska regeringens riktlinjer, som utvidgar definitionen av ”kvinna” till att även omfatta biologiska män som upplever sig vara kvinnor och som har ett ”intyg om könserkännande”, är lagliga.

Lagstiftningen i fråga har varit föremål för en långdragen domstolsprocess. Processen initierades av gruppen For Women Scotland som motsätter sig att biologiska män ska få ta del av lagstadgade kvinnliga fördelar bara för att de skaffat sig ett ”intyg om könserkännande” (GRC).

LÄS ÄVEN: NHL: Transkvinnor är kvinnor

Domaren: Kön är inte begränsat till biologiskt kön

Under utredningen av ett överklagande tidigare i år fattade en tingsrätt beslut om att lagstiftningen inte borde ha inkluderat transpersoner i sin definition av ”kvinna” eftersom detta ”blandade ihop” två distinkta grupper som är skyddade enligt lag – något som överklagades igen och hamnade i Skottlands högsta domstol.

Men Lady Haldane, domare i högsta domstolen, godtog argumentet från den skotska regeringens ministrar att det var uppenbart att det brittiska parlamentet hade tänkt att lagen om erkännande av könsidentitet som infördes 2004 skulle göra det möjligt för en person att lagligt ändra sitt kön ”för alla ändamål” och att personen då skulle ha rätt till skydd utifrån sitt kön enligt jämställdhetslagen som infördes 2010, som riktlinjerna hänvisar till.

I domen uppgav Lady Haldane också att att betydelsen av ”kön” i lagen från 2010 ”inte är begränsad till biologiskt eller medfött kön, utan inkluderar de som har ett GRC”.

LÄS ÄVEN: VIDEO: Transman tacklas av transkvinna – fick hjärnskakning