Facebookgruppen ’Bensinupproret 2.0’ har i skrivande stund närmare 685 tusen medlemmar och det folkliga missnöjet mot de höga drivmedelspriserna är stort. Det förefaller dock inte bekymra finansminister Magdalena Andersson (S) som nu aviserar ytterligare skattehöjningar på bensin och diesel.

I en intervju med vänsterradikala boulevardtabloiden Aftonbladet aviserar finansministern en rad skattehöjningar. Att sådana behövs anser Andersson beror på kostnader för det som hennes företrädare, den för sexuella trakasserier nyligen anklagade Per Nuder, kallade ”köttberget” – svenskar födda på 40-talet som arbetat ett helt liv och nu efterfrågar vård och omsorg på ålderns höst och en pension som går att leva på. Det är på grund av denna grupp som Andersson menar att välfärden behöver ”mycket stora resurstillskott”.

Annat som motiverar att Sverige ytterligare höjer världens redan högsta skatter är enligt Andersson aviserade satsningar på det under lång tid nedmonterade försvaret, det eftersatta underhållet på kommunikationsinfrastrukturen och Polismyndighetens kraftiga underbemanning. Kostnader för migration och integration nämns inte.

Bensinskatterna – som sammantaget utgör 60 procent av drivmedelspriset – behöver dock enligt finansministern höjas för klimatets skull. Andersson har tidigare framhållit 16-åriga klimataktivisten och skolstrejkaren Greta Thunberg som en person hon gärna ser leder Sverige i framtiden.

Inför riksdagsval har Magdalena Andersson vid flera tillfällen lovat att bensinskatten inte ska höjas, löften som efter val sedan har brutits. Missnöjet bland medborgarna över det man uppfattar som ett politiskt svek växer stadigt.

På många håll i landet finns inga alternativ till bilen och även där kollektivtrafik finns skulle denna kollapsa av överbelastning om alla invånare ställde bilen och i stället tog bussen, spårvagnen, tunnelbanan eller pendeltåget.

Bensinupproret 2.0 är Sveriges i särklass största Facebookgrupp och anordnar regelbundet manifestationer. Gula västarnas landsomfattande demonstrationer i Frankrike började som ett missnöje med höga drivmedelspriser.

Finansministern menar samtidigt att de aviserade bensinskattehöjningarna som hon hellre benämner som ”grön skatteväxling” sker i en anda av ”att alla kan vara med och att det finns en bred acceptans för det man gör”.