LEDARE. Vänsterregeringen skyller elbristen och de höga elpriserna på utlandet. Men det går inte att komma ifrån att minskad planerbar elproduktion som ersätts med oplanerbar sådan självfallet påverkar tillgången, riskerna och därmed priset. Till detta kommer underliga avtal med internationella IT-jättar som dränerar elen från svenska folket.

Sverige hade en gång i tiden 12 kärnkraftsreaktorer. Idag har vi sex stycken efter att två i Oskarshamn och två i Ringhals lagts ner före slutet av år 2020. Det gäller Oskarshamn 1 och 2 samt Ringhals 1 och 2 så att i början av år 2021 återstod sex svenska rektorer i drift.

Kärnkraften var till skillnad från vad vänsterpolitiker påstår lönsam. Statligt ägda Vattenkraft konstaterade detta i en rapport som bekvämt nog för vänsterregeringen hemligstämplades.

Dels var denna elproduktion planerbar, alltså vi vet hur mycket vi får oavsett väder eller vind. Dels var den lokaliserad i södra delarna av landet som behöver kraften då vi inte har något vattenkraft att tala om i söder. Kärnkraften bidrar dessutom till elstabiliteten då den så kallade ”roterande svängmassan” är stor där vilket används för att hinna reglera elnätet, främst med vattenkraften. Dessutom fick vi ”reaktiv effekt” från kärnkraften, som ser till att elen kan transporteras i systemet. Vindkraften bidrar inte alls med vare sig roterande svängmassa eller reaktiv effekt.

Sammankoppling med andra länder

Sen är det sant att vårt elpris numera och i ökande grad påverkas av utlandet, eftersom politiska beslut tagits för att knyta ihop den svenska elmarknaden med övriga Europa.

Det resulterar i att Sverige får lida av exempelvis Tysklands oansvariga energipolitik där de lagt ned hälften av sin kärnkraft för att satsa på vindkraft. Och värre blir det. I slutet av 2022 ska resterande av Tysklands kärnkraftverk stängas. Resultatet blir att deras energiproblem spiller över på oss, och driver upp priserna. Dessutom kopplas snart även Norge samman med Storbritannien, vilket kommer förvärra situationen ännu mer.

Alldeles nyligen rapporterades det om ett ”elbråk” mellan Sverige och Norge. Tidningen näringslivet skrev:

 En förändrad elmix med mindre planerbar kraft i södra Sverige samt en förändrad omvärld med nya kablar mellan olika länder har gett nya flöden och belastningspunkter i det svenska stamnätet. För att förhindra överlaster tvingas Svenska kraftnät minska på nyttjandet av nätet vilket ger krympande handelskapacitet och minskade marginaler mot oväntade händelser.

För att undvika risken för att Sverige, inte minst i södra delen av landet, ska bli helt nedsläckt har SvK löpande under 2021 tvingats att minska elflöden både inom landet och mellan nationsgränser. Men det har skapat stora problem på den nordeuropeiska elmarknaden.

Alltså, ”förändrad elmix” = nedstängningen av kärnkraften. ”Nya kablar” = mer beroende av misslyckad energipolitik i andra länder.

Politiska beslut

Det är självklart så att en nedläggning av sex reaktorer påverkar tillgången till planerbar el. När den minskar drastiskt så ökar dels elbristen i sig och dels ökar osäkerheten kring tillgången till el, vilka båda pressar priset uppåt. Oavsett händelser i andra länder så innebär en sådan energipolitik att både priserna och risken för nedsläckningar ökar.

Jan Blomgren, som jag intervjuade för vår dokumentärserie om vindkraften, skrev i ett mail följande:

Om vi klippte banden till övriga länder skulle vårt elpris gå ner. Vår genomsnittliga kostnad för elproduktion är lägre än de flesta andra länder.

Å andra sidan skulle vi missa exportinkomster.

I princip skulle regeringen kunna kompensera svenskarna för de höga elpriserna, genom att använda utdelningen från Vattenfall. Man skulle också kunna avstå från momsen på el, som kompensation. Då skulle vi kunna tjäna pengar på exporten utan att det får alltför drakoniska konsekvenser för svenskarna.

Frankrike gör delvis på detta sätt. Även deras pris dras upp hejvilt av de omgivande ländernas elpris. Där kompenserar man de egna invånarna på olika sätt.

Gynnar IT-jättar

Men istället för att värna medborgarna från löjliga höga elpriser (över 6 kronor/kwH idag den 6 december 2021) så har sossarna valt att ingå en pakt med de antidemokratiska IT-jättarna Google, Facebook och Amazon. De bygger nu datahallar i Sverige som var och en drar mer el än hela Uppsala. Bara Amazons datahall, som fått tillstånd, drar 500 MW, ett halvt kärnkraftverk.

Då kan man kanske tro att detta på något sätt gagnar Sverige i form av intäkter. Men nej. Någon arbetskraft blir det inte att tala om, annat än lite initialt när det byggs. Naiva och lättlurade lokalpolitiker har såklart blivit inbillade att de kommer tjäna på det, såsom kommunalrådet Lars Isacsson (S) i Avesta sa i november förra året.

– Blir det av så blir det riktigt riktig bra, säger Kommunalrådet Lars Isacsson (S).

Som så ofta förstår vanligt folk det hela bättre:

– De flesta är nog väldigt positiva till det. De tror ju att det kommer att generera arbetstillfällen och att det ska utökas här, men det tror jag inte på, sa Horndalsbon Eva Lindmark då.

Enorma subventioner

Men det var inte så svårt att gissa, för det fanns erfarenhet från andra håll redan då. Svensk Yle rapporterade om hur 30 000 påstådda jobb bara blev 56. Dessutom sponsrar skattebetalarna dessa enormt vinstdrivande storbolag. Yle skrev:

– Om man även beaktar att svenska staten pumpat in miljonbelopp i företagsstöd, så kan man ju tycka att de här jobben kostat ganska mycket, resonerar Thomas Lövgren.

Personalen i Facebooks hallar arbetar alltså ofta med underhåll, medan företagets personal med IT- kunnande flygs in vid behov från andra ställen i världen.

De är alltså inte personer som betalar skatt till Luleå.

Det var sommaren 2017 som ministrarna Isabella Lövin (MP), Mikael Damberg (S) och Ibrahim Baylan(S) skivkade ett brev till Google, Facebook och Amazon. Målet var att få IT-jättarna att etablera sig i Sverige. Enligt Aftonbadet avslutades brevet med meningen: ”Vi är redo för business och står till er tjänst”.

Dessutom fick exempelvis Facebook ett etableringsstöd på 140 miljoner kronor från skattebetalarna, vilket motsvarar 2,5 miljoner per jobb, och elskatten sänktes med 97 procent för serverhallarna som alltså slukar enorma mängder energi.

Skattepengar, demokrati och elbrist

Vi har alltså en situation där vänsterregeringen ger pengar och massiva subventioner till utländska IT-bolag som har för vana att censurera, blocka och stänga av personer från den offentliga debatten. Ett halvår senare tillkallar regeringen dessa IT-bolag för att censurera och motarbeta alternativa medier, vilket Samnytt rapporterade våren 2018. I samband med det blockerade även Google Samnytt från deras annonsnätverk.

LÄS MER: Efter censurmötet med regeringen: Google stryper all reklam på Samhällsnytt – på grund av ”politiskt innehåll”

Sedan drar deras serverhallar enorma mängder energi i en situation när vi har elbrist och rusande priser.

Man måste fråga sig vad svenska folket tjänar på dessa anläggningar? Varför ska vi tillåta dem vara kvar? På vilket sätt gagnar det oss?

Hade kunnat undvikas

Det är självklart att politiska beslut påverkar energisystemet.

Socialdemokraterna kunde stoppa nedläggningen av kärnkraften. Då skulle vi haft mer el vilket hade enligt konstens alla regler lett till lägre priser. Den elen skulle dessutom inte ha behövt transporteras från norr till söder.

Vi hade även kunnat satsa på forskning och utveckling av ny kärnkraft.

Socialdemokraterna hade kunnat ha en hårdare i linje i EU för att ha större möjligheter att skydda vårt elsystem från oansvarig politik i Europa.

Socialdemokraterna hade kunnat neka IT-jättar vars serverhallar inte ser ut att göra någon nytta alls för oss.

I korthet: Socialdemokraterna hade kunnat undvika att förstöra ett pålitligt, prisvärt, miljövänligt, koldixidfritt elsystem. Men de valde på ytterligare ett område att förstöra det som en gång var bra.

Det underliga är återigen varför svenska folket fortsätter rösta på dessa pajasar, dessa vuxna barn som tyvärr tillåtits leda vårt land.