Det finns en anledning till att begreppet ”white flight” existerar. Vänsterliberala ser det såklart som ett uttryck för rasism och de som använder sig av begreppet som rasister. Men det är ett fysiskt förekommande fenomen som alltså sker rent konkret, som kan mätas, ses och höras. Det är dessutom fullt förklarligt, förståeligt och naturligt. Men olyckligt givetvis då ursprungsbefolkningen i princip tvingats fly sitt hem, och för landet de flyr från är det en långsam katastrof.

Wikipedia beskriver fenomenet så här:

En plötslig eller gradvis stor migration av vita människor från områden som blir alltmer rasligt och etnokulturellt diversifierade

Att prata om ras i Sverige är givetvis extremt stigmatiserat men i USA, varifrån begreppet ”white flight” originerar, är det allmänt språkbruk som även landet myndigheter använder, exempelvis rättsväsendet. Begreppet blev alltmer populärt under 50- och 60-talen när medborgarrättsrörelsen satte igång.

Redan 1958 identifierade statsvetaren Morton Grodzins att:

När proportionen av icke-vita övergick grannskapets tolerans för etnisk diversifiering (interracial living) började vita flytta ut.

Lika barn leka bäst

White flight är givetvis inte förbehållet USA. I Storbritannien kan man se samma sak. År 2004 rapporterade The Telegraph om något liknande i ”Race divide in big cities widens as whites move out”. Det kan man såklart se med egna ögon, vilket jag bland annat gjorde i Luton när jag besökte Tommy Robinson (du kan se reportaget här). Det brukade vara en engelsk stad, liksom alla andra i England, men är numera dominerat av olika invandrargrupper från utomeuropeiska länder.

Sverige är, som de flesta nuförtiden är medvetna om, inget undantag. Det finns flera undersökningar som visar att svenskar flyttar bort från invandrare när andelen är så liten som 4-5 procent. Det räcker för att flykten ska börja. Till och med invandringsliberala Sydsvenskan skrev om detta redan 2005:

Malmöbor flyttar bort från invandrarna
Invandringens inverkan på Malmö är ett lika starkt skäl som olika boendefaktorer till att allt fler Malmöbor flyttar till kranskommunerna.

En doktorsavhandling från Linnéuniversitetet vittnar om precis detta.

Statistiken visar att inrikes födda börjar flytta ifrån eller undvika att flytta till ett bostadsområde när det har nått en viss andel invånare som är födda utanför Europa. Var brytpunkten ligger varierar lite mellan olika städer, men i genomsnitt ligger den på cirka fyra procent.

Det finns mer forskning från Sverige om detta. En av de mest erkända statsvetarna, Robert Putnam kom fram till samma sak, som ungefär kan sammanfattas som ”lika barn leka bäst”.

”Giftig kontext”

att det sker är med andra ord belagt i både forskning och empiri och effekterna av det kan ses med egna ögon. Men varför det sker, eller om det är bra eller förståeligt – där skiljer sig nog åsikterna åt markant beroende var på den politiska skalan man står.

Frågan är ständigt aktuell men får symboliseras av en tweet som fått relativt mycket uppmärksamhet nyligen. Det är Johanna Altenstedt som skriver att Sverige blivit en ”giftig kontext”:

Exakt vad hon åsyftar är inte helt klart, men uppföljande tweets gör att man kan ana vad det handlar om. Hon är som sagt inte ensam. Vare sig nu eller historiskt sett.

För landet Sverige är det självfallet en förlust att den typen av människor som gjorde landet framgångsrikt, tryggt, effektivt, säkert och hederligt försvinner. Grunden för välfärden, rikedomen och förvaltningen eroderas och kvar kommer endast att vara en ”failed state” med fattigdom, misär och kaos. Sydafrika, Brasilien och delar av USA (Chicago) är exempel som förskräcker men det är ditåt det barkar.

För Sverige sviker nu sitt eget folk på alla möjliga sätt. En liten del får betala för alla som kommit hit. Utöver det får de offra sin och sina barns trygghet. De kan inte känna sig hemma i sitt eget land längre. Detta har Samnytt TV bland annat visat i flera reportage (se HÄR).

Integration farligt

Ledande politiker tillsammans med gammelmedia för ju kampanj för mer invandrare i ledande positioner men resultatet är allt som oftast katastrofalt. Var det någon som exempelvis förvånades när ”välintegrerade” invandrare som blev advokater bara var en del av den organiserade brottsligheten? Dessa var ju praktexempel på invandrare som ”lyckats” men visade sig istället vara en samhällsfara. Eller Omar Al-Ganas som Samnytt avslöjade som sedan fick avgå då det visade sig att han, föga förvånande, hade samma åsikter om bland annat judar som många av hans landsmän.

Jag gjorde ett videoinslag om denna problematik:

Sverige har varit unikt i det att den svenska kulturen har skapat något väldigt sällsynt internationellt sett: en extremt hög tillit, vilket belagts i forskning. En hög tillit resulterar i ett tryggare och mer effektivt samhälle, med mindre byråkrati. Men med invandring från kulturellt avlägsna länder urholkas detta, vilket Robert Putnam också konstaterat i sin forskning.

Folk med helt andra synsätt på staten, medmänniskor, kvinnor, djur, korruption förändrar självfallet landet och det accelereras när dessa människor sätts i ledande positioner, vilket gangsteradvokaterna i exemplet ovan belyser bra.

Invandringen i sig är problematisk men problemen institutionaliseras ytterligare när svenskar sätter invandrarna att bestämma över Sverige. Med det försvinner förvaltningstraditioner, risk för korruption ökar och gräddfiler uppstår för deras landsmän, eller deras klaner. Exempel på det har vi redan sett, bland annat från Migrationsverket men även alldeles nyss från självaste SÄPO.

Vi ser det även när skolelever ska ”integreras”. Det blir ofta kaos, våld och mobbing – mot svenska barn. Du kan se ett reportage om det här: Förtvivlad mor vill fly mångkulturen eller i När invandringen kom till Kil.

I exemplet med artikeln från Sydsvenskan 2005 svarade folk varför de valde att flytta:

Att invandrarna ökat så kraftigt är en av anledningarna till flytten. Vi känner otrygghet i Malmö

Det var för många invandrare på min dotters skola. Det gick så långt att hon började bryta i talet

Utlänningarna har blivit för många och de respekterar varken oss eller vår före detta suveräna stad Malmö.

”Integration” blir därmed farligt för landet. Och ”integration” leder till ”white flight”.

Dåligt men förståeligt

Att svenskar flyr områden med utomeuropeiska invandrare, främst Mellanöstern och Afrika (lär inte vara många som har problem med amerikaner, japaner eller australiensare exempelvis), är i ljuset av allt detta förståeligt. Men det går givetvis i slutändan inte att skydda sig genom att flytta enbart inom landet Sverige. Det går inte ens att skydda sig eller sina barn om man är rik i Sverige. För invandringens konsekvenser är överallt: på gatan, på skolan, på myndigheterna, på skattetrycket, i sjukvården – överallt.

Så i slutändan är det enda sättet att skydda sig själv och sin familj att flytta utanför Sverige. Till ett land som förhoppningsvis inte gjort samma misstag som Sverige och många andra västländer.

Det är en förlust för Sverige och generationer av svenskar skulle vända sig i sina gravar om de visste vad som hänt med det land många av dem lidit för på olika sätt; i krig, svält, fattigdom och grymheter.

Men för den enskilda familjen, för mamman, pappan och deras barn är det fullt förståeligt. För varför ska de vara kvar och med sina pengar och sina kroppar offra sig för främmande folk som ”gör kaos” med landet?

Svenskarnas flykt från Sverige är dålig – men fullt förståelig.

LÄS ÄVEN: Rapport: Etniska svenskar i minoritet i Sverige till 2066 – bara 5 miljoner kvar i slutet av århundradet