LEDARE. Förutom de många lagändringar på en rad områden som en ny socialliberalkonservativ regering måste rivstarta med, behöver den även rensa upp bland många myndighetschefer som blivit tillsatta av socialdemokratiska regeringar. Och det bör göras omgående.

Många har säkert uppmärksammat raden av inkompetenta, av Socialdemokraterna politiskt tillsatta, myndighetschefer under året. Dan Eliasson, den vandrande katastrofen, är väl det stora affischnamnet för detta gissel, som gjorde kaos med Migrationsverket, Försäkringskassan, Polismyndigheten och MSB. Trots idel misslyckanden, trots avsaknad av kompetens på områdena, belönades han av sossarna. Han har nu en ny tjänst som generaldirektör på Regeringskansliet. Jag räknar dock med att han blir entledigad illa kvickt efter regeringsbytet.

Men Eliasson är inte ensam. Tullverkets generaldirektör Charlotte Svensson är just nu i blåsväder efter att ett uppror bland de anställda blossat upp på grund av hennes inkompetens och ointresse för myndigheten. Hon är gråsosse och tillsatt av sosse-regeringen, troligen för att skapa så lite bråk som möjligt om en myndighet som är i kris.

Mikael Ribbenvik, före detta rättschef på Migrationsverket och numera dess generaldirektör, ljög när han motsatte sig SD:s krav på minskad asylinvandring med påståendet att ”man kan inte sätta ett tak när det gäller asylfrågan”. Det var även han som år 2012 tog tjänstemannabeslutet att ge alla syrier automatiska permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Han kallade det ”enkelt beslut”.

Tankesmedjan Timbro skrev nyss om Socialdemokraternas utnämningspolitik:

En genomgång av regeringens utnämningar som Timbro gjort visar på att 26 socialdemokrater fått nytt jobb som myndighetschefer under regeringarna Löfven/Andersson – fler än från alla andra partier, sammanlagt. Socialdemokrater har också fått jobb på de största myndigheterna. Viktat efter myndigheternas storlek, är 90 procent av cheferna med politisk bakgrund socialdemokrater.

Förutom de ovan nämnda cheferna finns det alltså en mängd fler som måste bytas ut.

Stor maktfaktor

Utnämningsmakten beskrivs ofta som ett av de viktigaste verktygen regeringen har för att förverkliga sin politik. När man som Sverige dessutom har en stor offentlig sektor blir det en viktig maktfaktor, för lång tid framåt. Dessutom har vi förbjudit ministerstyre, vilket innebär att ingen företrädare för regeringen får bestämma hur någon av landets myndigheter ska avgöra ett enskilt ärende eller tillämpa lag. Detta skiljer sig från resten av världen, där ministrar får utöva direkt verkan på myndigheterna i deras portfölj.

Jag anser att vi ska ändra detta så att en minister blir ansvarig fullt ut istället för att som nu kunna skylla på en myndighetschef, vilket var fallet återkommande när jag kritiserade Tobias Billström för den regeringens extremt slappa invandringspolitik. Inför ministerstyre helt enkelt.

Men även i dagens läge har alltså myndighetscheferna stor makt och stort inflytande. Vilket Socialdemokraterna såklart vet och utnyttjat, och politiserat. Timbro skriver:

Regeringsformen ställer krav på att beslut om tillsättningar av opolitiska tjänstemän, oavsett vem som fattar beslutet, sker utifrån sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.[11] Kravet har funnits i svensk rätt sedan stormaktstiden och grundlagsfästes i 1809 års regeringsform. I

Innebörden är dock än i dag oklar. Vad som utgör sådana sakliga grunder är i hög grad upp till regeringen att avgöra. Någon möjlighet att till överpröva beslut om tillsättningar finns inte. Inte heller finns någon rätt att ta del av regeringens underlag eller motivering. Kontrollen av den exekutiva makten är i detta avseende obefintlig.[12]

Enligt Timbro är det just Socialdemokraterna som helt dominerar de politiska utnämningarna. Viktat för storlek på myndigheten räknat i årsarbetskrafter stod Socialdemokraterna för nästan 90 procent av utnämningarna.

Måste rensas upp

För att väljarna ska få genomslag för sin röst i valet måste dessa myndighetschefer såklart bytas ut snarast möjligt. Vänstern kommer säkert att yla om att det är ”odemokratiskt” och utmåla det, som de alltid gör, som försök till statskupp eller något annat fantasifullt, men tar man inte itu med denna ”djupa stat” kommer den att obstruera mot det nödvändiga arbete som behöver göras.

Det uppror inom Utrikesdepartementet med 261 ”opolitiska” tjänstemän som sa att de vägrade utföra sitt jobb om ”fel” regering vinner valet (läs: M med SD som stöd) vittnar om detta utbredda problem, även om det i detta fall inte handlade om kabinettssekreterare Robert Rydberg. Han var den ambassadör som avskedade mig från Sveriges ambassad i Israel år 2006, och han fälldes för det också. Dock är även undercheferna också ett problem – kom ihåg att folk under absoluta toppen också tillsatts på politisk grund.

Poängen är i vilket fall att Sveriges myndigheter är nerlusade av politiskt tillsatta chefer, underchefer och vanliga anställda som antingen är inkompetenta eller politiserade eller både och. En ny socialliberalkonservativ (eller vad man vill kalla den) regering kan inte stilla acceptera denna ordning och detta missbruk från Socialdemokraterna, utan måste för att leva upp till väljarnas beslut, byta ut dessa chefer, för att styra landet på bästa sätt.