LEDARE. Det hade varit underhållande att läsa den av SÄPO beställda FOI-rapporten om man inte visste att den troligen beställdes som ett vapen mot de som är kritiska till den rådande samhällsutvecklingen. Det ironiska i det hela är att rapporten, som såklart är skriven att ett gäng vänsterliberala kvinnor, i sig bevisar ”konspirationsteorierna” om den djupa staten.

I rapporten som kom nyligen går FOI å SÄPO:s vägnar i ett drygt 250-sidigt dokument igenom vad de benämner som ”antidemokratisk extremism”. Där ingår enligt författarna ”organisationer, nätverk, politiska partier, grupperingar samt enskilda aktörer med olika grad av koppling till nätverk, inklusive vissa så kallade alternativa medier”. Samnytt är en av dem som nämns explicit.

De blandar ihop Samnytt med nazister i Nordiska Motståndsrörelsen, mördare och allsköns andra. För de intresserade kan man läsa hela rapporten. Mestadels är det ytliga beskrivningar av olika händelser eller organisationer som i sig knappast ger mycket till mervärde.

Min första tanke efter att ha läst rapporten var hur ryggdunkar-vänlig den är. All text, alla beskrivningar och analyser utgår rakt av och genomgående från att alla som läser den håller med om alla föresatser som författarna har. Alltså behöver de inte motivera eller förklara varför ”vaccinmotståndare” är dåligt eller vad det är som gör dem till ”antidemokratiska extremister”. De behöver inte förklara vad de avser med ”desinformation” eller vad det är som gör något till ”desinformation” och så vidare. De bara spaltar upp dessa moderna ord och utgår från att alla som läser dem blint håller med. De talar med andra ord till redan frälsta. Till PK-bubblan. Och redan här kan vi kanske ana syftet med rapporten.

Silar mygg…

I texten tar de upp exempel på aktiviteter som används för att ”destabilisera” ett samhälle. Ett av dessa är ”att aktivister stämmer personer som uppfattas som politiska fiender, för exempelvis förtal”. De menar att detta ”går i linje med främmande makters intressen”.

Det är ett intressant exempel eftersom FOI och vänsterkvinnorna som skrivit rapporten inte brydde sig om den sortens aktiviteter när vänstern ägnade sig åt dem. För om vi ska vara ärliga är det ju vänstern som kom på det tillvägagångssättet. Näthatsgranskaren, som Samnytt skrivit mycket om, är en sådan organisation som stämt mängder med personer för förtal OCH hets mot folkgrupp. Varför skrev inte FOI om honom och varför är inte hans systematiska förföljelse av inte sällan värnlösa pensionärer ”destabiliserande”?

Svaret är lika enkel som frågan: ”It’s okay when we do it”. Så fungerar nämligen Sverige och FOI är inget undantag. Vi icke-vänsterliberala använder ju bara den handbok som vänstern en gång uppfann och de lagar som vänstern försvarar. HMF-lagen vill jag ju avskaffa. Förtalslagen vill jag helt göra om för den är vansinnig idag. Men det var inte vi som införde dessa lagar och det var inte vi som började med att mass-stämma folk. Det var vänstern.

Men när de gör det är det inte intressant och här kan vi återigen få en pusselbit till syftet med FOI-rapporten.

Peka ut lögnare är antidemokratiskt

Under rubriken ”Hot mot det existerande demokratiska systemet” radas olika sätt att ”krossa den demokratiska samhällsordningen” upp. Under punkt två nämns ”radikalisering”. Hur sker då denna radikalisering? Jo, de skriver så här (fetstil min anmärkning):

personer [..] pekas ut som förljugna eller som landsförrädare – och som personer som begått brott mot mänskligheten och därför måste straffas. Det handlar alltså dels om hot om våld och våldsaktioner mot uppfattade fiender som representerar staten och systemet, och dels om att skapa risker för enskilda individer.

Enligt författarna, och därmed FOI samt SÄPO, är det med andra ord ett hot mot ”det demokratiska systemet” att peka ut folk som ljuger. De lägger till att dessa ska straffas och likställer det med våld, men straff innebär inte nödvändigtvis våld. Det var något de själva fyllde i. I kontrast kan vi konstatera att redan idag med existerande lagar så ”straffas” folk för att de uttrycker sin politiska åsikt genom förtalslagstiftningen eller HMF-lagen, för till synes rena åsiktsbrott utan någon uppvigling.

Alltså; i nuvarande ”liberaldemokratiska demokrati”, som rapporten beskriver Sverige som 50 gånger, straffas redan folk för deras åsikter, de ”skapar risker för enskilda individer”. Men att det ”liberaldemokratiska Sverige” redan gör detta är såklart inget problem för författarna.

”It’s okay when we do it”.

”Liberaldemokrati enda vägen”

Som jag nämnde ovan så beskriver rapporten Sverige som en ”liberaldemokrati” och alla som kritiserar det är ”extremister” och ”antidemokrater”. Vän av sann demokrati skulle troligen notera att demokrati är vad folket beslutar om, så om folket vill ha en ”konservativdemokrati” istället så är det fortfarande demokrati. Men inte enligt FOI. Att kritisera rådande regim eller paradigm är ”antidemokratiskt”. Jag skulle vilja påstå att det förhållningssättet istället är det som är det verkligt antidemokratiska.

Det är dock inget nytt. Det är på det sättet vänsterliberala alltid resonerar. Ta bara Magdalena Andersson (S) som exempel. När den nya regeringen avsätter, inte förlänger och tillsätter nya myndighetschefer skrev Maggan tillsammans med övriga i sosse-maskineriet att det var odemokratiskt, trots att det är den demokratiska makten med vilken den demokratiskt tillsatta regeringen ska styra landet. Trots att det är den makten som gjort att sossarna tillsatt sosse-politrucker överallt.

”It’s okay when we do it” igen alltså.

Att rapporten utmålar ”liberaldemokrati” som enda demokratiska vägen är i sig antidemokratiskt.

Sanningen irrelevant

Ytterligare ett exempel när författarna skriver att:

Homofobiska fördomar har således djupa historiska rötter. En sådan myt handlar
om att homosexuella rekryterar barn till sin egen sexuella läggning, en vanligt förekommande berättelse i den politiska kontext som studeras
här.

Återigen samma förhållningssätt: de utgår från att alla håller med dem i deras försök till verklighetsbeskrivning. De behöver inte bevisa sin tes, eller motbevisa andras. Det är ju ”självklart” att det är en ”myt”. De talar till sina egna som sagt.

Jag kan väl som kommentar till det bara säga ”hold my beer”:

Transorna som tvunget ska läsa sagor för barn utklädda till ”skamlösa vinhoror” är ett annat bevis på att ”myten” kanske är en av alla de där ”högerextrema myterna” som visat sig vara sanna.

Men rapporten, liksom så mycket i dagens vänsterliberala samhälle, bryr sig inte om ifall något är sant eller inte. Det är därför de ogärna pratar om frågeställningarna i sig utan nöjer sig med att predika för kören, får sina ryggdunkningar och går vidare. Det blir enklare så när de redan bestämt sig för att utmåla de som haft rätt i alla större frågor i omkring 40 års tid som ”antidemokratiska extremister”.

Avhumanisering?

Jag kan hålla på i evigheter att bena ut alla påståenden och insinuationer som görs i rapporten, men jag nöjer mig med två till.

Det ena är när de skriver:

Propagandabudskap som går ut på att demonisera och avhumanisera politiska fiender, eller som legitimerar våldsdåd mot politiska motståndare, är inte nödvändigtvis olagliga, men kan inspirera eller motivera andra att begå våldsdåd.

Här görs två saker: dels öppnar man upp för den förvisso redan vida använda metoden ”guilt by association”. Vad de säger är att om någon knäppgök begår ett våldsdåd så ska de lätt kunna skylla på sina politiska motståndare. De uppviglade inte, de gjorde inget olagligt men de ska straffas ändå för vad någon annan gjorde trots att de inte sa till någon att göra något. Låter sunt va?

Det andra är givetvis att ”avhumaniseringen” är något de själva står för. Dels genom en rapport som denna där vi beskrivs som ”antidemokratiska extremister”. Vad tror författarna att det gör? Jo, samma som det alltid gjort mot SD. Folk tror de har rätt att attackera oss, avskeda oss, utesluta oss från samhället. Media och högt uppsatta politiker har i decennier avhumaniserat oss. Reinfeldt sa i egenskap av statsminister att vi SD:are får skylla oss själva om vi blir attackerade (med yxor i vårt hem). Eller ett samlat mediaetablissemang som kallat oss allt från ohyra till nazister och en massa annat.

Avhumaniseringen har varit accepterad, ja till och med uppmuntrad och uppskattad. Den har dock aldrig varit något problem för FOI eller SÄPO.

”it’s okay when we do it”.

Dold kritik mot SD

Slutligen skriver de att:

Ytterligare ett hot mot demokratin, utgörs av den långsamma överföringen av ideologiska komponenter som tidigare uppfattas som extrema, till etablerade politiska miljöer.

Gissa vem det handlar om. Kritiken mot massinvandringen var tidigare ”extrem”. Säkerligen ”ett hot mot demokratin” i de vänsterliberala författarnas ögon. Nu är den legio i ”etablerade politiska miljöer”. Främst såklart SD men även i viss mån Moderaterna. Detta kan man då ana att författarna ser som ”ytterligare ett hot mot demokratin”.

Ta rapporten för vad den är

I slutändan ska man ta rapporten för vad den är: ett dokument beställt från djupa staten, av djupa staten att användas som ett politiskt slagträ när allsköns möjliga beslut och åtgärder ska vidtas.

Det är ett grunt dokument utan ambition att komma med ny kunskap eller objektiv sådan. Den har inte heller någon ambition att utreda och skilja sanning från fiktion. Flera av de grupper rapporten beskriver är knäppgökar på riktigt men det finns även en mängd som utmålas som sådana, men som haft rätt om det mesta under lång tid. Även detta ignoreras vilket såklart blir underligt. För har man haft rätt så har man. Sanningen kan aldrig vara höger, eller vänster eller upp eller ner. Den är vad den är och den finns där ute att ta reda på.

Men det är som jag sagt flera gånger inte intressant. För rapportens syfte är varken förbättrad kunskap eller annat nobelt. Det är ett verktyg för etablissemanget, alltså de ”liberaldemokratiska”, som ska användas mot dess fiender. Fiender som utmålas som antidemokratiska bara om de råkar vara konservativa.

Det är ingen slump att tre vänsterliberala kvinnor författar texten. Det är ingen slump att den kommer nu heller, till synes väl tajmad med det nya förslaget till mediastöd som ska ha ett ”demokrativillkor”. Modus operandi är som ofta från USA, där ”The Steele dossier” mot Trump skulle fylla samma syfte. Det ironiska är att det var på riktigt en vänsterkonspirationsteori som visade sig vara falsk – i syfte att svartmåla Trump.

FOI-rapporten med namnet ”Rutten demokrati” kan ses i samma ljus.

PS: Det är faktiskt lite provocerande att Säpo, som under nio års tid hade den ryske spionen Peyman Kia i stabsledningen, sitter och pekar ut grundlagsskyddade medier som hot mot demokratin.

LÄS ÄVEN: Här är forskarna bakom Säpos attack mot alternativmedia