LEDARE Sverige upphör aldrig att fascinera. Det pågår så mycket dumheter dagligen, så många bisarra beslut, politiska satsningar, domar i rättsväsendet, migrationsavgöranden, bidrag och naivitet att Sverige nog måste betraktas som världens driftkucku. Nyligen fick vi se en liknande kontrast när handskakning inte kan krävas, men vaccinering kan.

Häromdagen skrev Samnytt om att Förvaltningsrätten rivit upp beslutet att anställda i den skånska kommunen Trelleborg måste skaka hand för att få anställning. Enligt domstolen var det ”en otillåten inskränkning av den rätt att utöva sin religion” och upphävde därmed beslutet som kommunen tagit.

Vi kan såklart diskutera religionsfriheten i sig och vad den borde tillåtas innefatta. Man kan hitta på vilka religioner som helst och därigenom kräva en massa olika konstigheter – ska ett land acceptera andras vidskepligheter eller religiösa uppfattningar? Det kan bli rejält skruvat.

Bara för att ta ett exempel: omskärelse. I Sverige tillåts en specifik form av omskärelse, den av pojkar, vilken regleras i lag. Lagen i sig väcker många frågor, exempelvis att det står ”ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja” samtidigt som omskärelse av nyfödda accepteras. Dessutom står det att ”annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader”. Så en olegitimerad får med andra ord skära av förhuden på ett barn som är yngre än två månader. Hur rimligt är det?

Godtycklighet

Nåväl, vi ska inte ge oss in för djupt i diskussionen om omskärelse, men lagen berättar specifikt att det inte handlar om hälso- och sjukvård. Det står ”omskärelse ingår som en del i en religiös tradition” i en del av lagtexten.

I delar av Afrika skär man småbarn med rakblad (varning för grova bilder), knivar eller glas för att ”ärra” dem. Exempelvis i Benin, födelseplatsen för vodun-religionen (”voodoo”) i Västafrika, tror den etniska gruppen Houeda att ärrbildning på barn, vanligtvis i ansiktet, förknippar dem med sina förfäder. Det är med andra ord en religion.

Skulle den religionen/traditionen accepteras i Sverige i religionsfrihetens namn, eftersom ärrbildningen i sig inte orsakar några större långsiktiga funktionsnedsättningar? Såklart inte.

Det gör att bedömningen av vad som är acceptabelt i ”religionsfrihetens” namn blir väldigt godtyckligt. Omskärelse av friska pojkar är accepterat, skära småbarn med rakblad inte accepterat.

Hyckleri

Denna godtycklighet kommer igen i fallet med förvaltningsrätten som upphävde beslutet att en kommun ska kunna kräva handskakning, en handling som på intet sätt är invasiv, bestående eller som påverkar en annan människas kropp. En sådan oskyldig handling, som dessutom är en central del av den svenska kulturen, anses alltså vara så kränkande mot en persons känslor baserat på dennes religion att det inte kan krävas.

Samtidigt, vilket vi alltså skrev om igår, menar en annan förvaltningsrätt att det är acceptabelt att kräva vaccination för att få behålla sitt jobb. Vaccination är, oavsett vad man anser om covid-vaccinerna, ett medicinskt ingrepp, där kroppen injiceras med genmodifierade virus och annat, med potentiella komplikationer som följd.

Vaccination är, precis som omskärelse av pojkar, ett LÅNGT större ingrepp på en annan människa än en handskakning. Men trots detta så tillåts tvångsvaccinering och omskärelse, men inte krav på en enkel handskakning.

Detta är en enorm godtycklighet, som i princip alltid leder denna form av hyckleri.

Åsikter som åsikter

Jag har länge nu sagt att lagar och regler inte betyder någonting om inte makten vill att de ska betyda något. Vi har lagar, men de efterlevs bara om makten vill det eller om det är bekvämt. Annars upprätthålls de inte. REVA-situationen var ett sådant exempel när polisen slutade upprätthålla våra lagar och göra sitt jobb därför att pressen från media blev för stor och Beatrice Ask, dåvarande justitieminister, inte stod upp för att hitta och utvisa illegala.

Det finns säkert otaliga exempel på liknande beteende.

Fallet handskakning v.s. tvångsvaccinering är ett sådant. Visst, de hänvisar delvis till olika lagar och förutsättningar. Rätten menar att det inte är ett kroppsligt ingrepp i fallet med vaccineringen. Men det är i så fall inte heller en handskakning. Och krävs det att det är en religiös åsikt man måste ha för att slippa handskakning OCH vaccinering? Kan man då inte hävda att ens religiösa åsikter förbjuder en att vaccineras? Det går ju inte att bevisa motsatsen.

En religiös åsikt är ju dessutom för en utomstående bara en åsikt. Varför skulle min åsikt vara mer värd för att jag påstår att en obevisad gud säger det till mig? Ur det allmännas synpunkt borde det vara irrelevant, inte minst för att Sverige är en sekulär stat.

Så utifrån det faktum att Sverige är en sekulär stat och accepterar ”religionsfrihet” så borde man kunna hänvisa till vilken religion som helst, inklusive sin egen personliga spiritualitet, om man har en sådan.

Makten vill inte

Det går inte riktigt att argumentera för att en offentlig institution såsom Region Dalarna ges tillåtelse att kräva ett kroppsligt ingrepp i form av en spruta av okänt ämne i armen, men en annan offentlig institution som Trelleborgs kommun förbjuds att kräva ett icke-kroppsligt ingrepp i form av en enkel handskakning – religionsfrihet eller inte.

Det blir enorm godtycklighet och därmed ett enormt hyckleri. Men systemet är designat så.

Ett sista exempel på detta, som jag påtalat innan: när maktens journalister, de i gammelmedia, får ett milt hot, om ens det, går hela etablissemanget igång inklusive rättsväsendet. Det utreds snabbt, minister kommer ut till stöd. De skyldiga fälls. När det däremot sker mot Samnytts journalister, händer ingenting. Den ”politiska viljan” finns nämligen inte. Just detta om den ”politiska viljan” var även något en polis poängterade i en Twitter-diskussion. Läs mer om detta beteende i artiklarna länkade längst ner.

De lagar och regler vi har i landet används nämligen för att få de resultat makten vill ha. Detta förvärras av en alltmer politiserad juristkår (se t.ex. Anne Ramberg). Därför blir på orwelliskt manér en spruta i armen godtagbart men inte en handskakning. Detta eftersom makten vill vaccinera alla och samtidigt vill försöka rädda sitt mångkulturella experiment.

Därför blir det godtycklighet, hyckleri och motsägelser. Det är så demokraturer fungerar.

LÄS ÄVEN: Polisen expressutredde hot mot Malou von Sivers – struntar i hot mot Samhällsnytt

LÄS ÄVEN: Ekeroth: ”Gammelmedia bryr sig inte egentligen om hot mot journalister”