steve-keen-938873
InrikesUtrikes

Ekonomiprofessor: Sverige kan vara på väg in i en djup ekonomisk kris

Publicerad 8/20/2019
Annons

Sverige är en stark kandidat för nästa ekonomiska kris. Det förutspår den australiensiske ekonomiprofessorn Steve Keen som just nu är på Sverigebesök.

Enligt Keen kommer USA, där de ekonomiska hjulen sedan Trump tog över styret snurrar i full fart, att gå in i en lågkonjunktur nästa år. Om det sker kommer andra länder, i synnerhet Sverige, att drabbas betydligt hårdare, menar nationalekonomen.

Keen har rönt stor internationell uppmärksamhet för att utmana de traditionella ekonomiska modellerna. Han är starkt kritisk till hur dessa ignorerar det han kallar ”kreditdriven efterfrågan”.

Hög privat skuldsättning gör Sverige kriskänsligt
Sverige är ett av de länder där denna typ av efterfrågan är allra störst, med en rekordstor privat upplåning och skuldsättning. Risken är enligt Keen därför stor att det som på andra håll blir en hanterbar lågkonjunktur för svenskt vidkommande blir en djup ekonomisk kris.

I motsats till andra tongivande nationalekonomer menar Keen att orsaken till finanskrisen 2008 inte så ”oerhört komplex” som den har framställts – i grunden handlade den bara om de enkla faktum att privata banker skapat för mycket krediter, även om det fanns politiska incitament för detta på bland annat bostadsmarknaden.

Enligt Steve Keen var det vidlyftig kreditgivning och privat skuldsättning som låg bakom också den stora depressionen i USA 1929. Samma sak med det som i historieböckerna kallas ”Paniken 1837” men som bland ekonomer nu fallit i glömska.

Motarbetas av det nationalekonomiska etablissemanget
Keen har bland annat gjort sig känd för sin skarpa kritik mot den tidigare amerikanske centralbankschefen Ben Bernanke, som ända tills finanskrisen 2008 var ett faktum, framhärdade i att framställa USA:s ekonomi som stark. Keens teorier har rönt stor uppskattning i breda samhällsgrupper och bland systemkritiker men han motarbetas av det nationalekonomiska akademikeretablissemanget som fått sina etablerade modeller utmanade.

Keen tycker dock att bankerna har börjat visa en viss förståelse för det han har att säga. Hans huvudkritik mot de etablerade ekonomiska modellerna är att dessa ignorerar hur pengar skapas och förstörs på marknaden beroende på om dessa bedömare känner sig optimistiska eller pessimistiska om framtiden.

– Minskade krediter leder till ökad arbetslöshet och ökande krediter till minskad arbetslöshet. Det här är en regel och den är oerhört stark. Men enligt konventionell ekonomisk teori existerar den inte. Ekonomer ignorerar detta, säger Steve Keen i en intervju med SvD.

Kreditgivningen styr efterfrågan och sysselsättning
Detta påverkar hur mycket krediter som delas ut respektive dras tillbaka, vilket i sin tur påverkar efterfrågan och därmed också sysselsättning och arbetslöshet. Keen pekar på att hushållen i Sverige har en mycket hög skuldnivå, 90 procent av BNP, och därmed riskerar att drabbas väsentligt hårdare vid en internationell lågkonjunktur jämfört med exempelvis USA där motsvarande siffra idag är 70 procent.

Innan den stora finanskrisen 2008 låg den privata skuldsättningen i USA på 100 procent av BNP, mycket på grund av den vidlyftiga utlåningen på bostadsmarknaden. Enligt Keen befinner sig Sverige idag där USA var före finanskrisen.

– Era huspriser har drivits upp av stigande krediter. Nu är det minskad utlåning som driver ner dem. Ni går igenom det som USA gått igenom tidigare. Ni i Sverige är starka kandidater för nästa kris. Alla länder som lyckades undvika den globala finanskrisen är kandidater nu. Det som hänt är att de har en mycket högre skuldsättning nu än de hade då, förklarar han för SvD.

Recession kan påverka Trumps chanser att bli återvald
Även om USA relativt många andra länder står bättre rustade för att undvika en ny ekonomisk kris, så tror Keen att nedgång i den amerikanska ekonomin är i antågande. Han befarar också att den kan komma att sammanfalla med presidentvalrörelsen nästa år och äventyra Trumps chanser att bil återvald eftersom hans höga popularitet bland väljarna hänger samman med att han lyckats vända den negativa ekonomiska och arbetsmarknadsrelaterade verklighet för många amerikaner som rådde under Obama.

Nedan en intervju med Digital Finance Analytics från tidigare i år där Keen förklarar den skuldsättningsproblematik han menar att det nationalekonomiska etablissemanget ignorerar.

Mats Dagerlind
Annons
Senaste nytt
Populärt just nu
1022Forskare: Smarta människor vaccinerade sig tidigare än andra
Annons