I ett pressmeddelande på tisdagen meddelar Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm att man trots det extra tillskottet på 725 miljoner från Region Stockholm kommer behöva spara mer än en miljard kronor under 2019. ”För att skapa en ekonomi i balans” lägger man nu ett varsel på 550 administrativa tjänster.

– Karolinska befinner sig i ett ekonomiskt krisläge. För att ta ansvar för sjukhusets ekonomi är det här en nödvändig åtgärd, men vi kommer att värna vårdverksamheten. Jag förstår att det skapar mycket oro för många medarbetare, men vi behöver ta kontroll över situationen, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

LÄS ÄVEN: Sahlgrenska universitetssjukhuset ska spara – hundratals tjänster försvinner

De åtgärder som man redan vidtagit för att ”effektivisera verksamheten”, bland annat anställningsstopp, har varit otillräckliga. Sjukhusets ackumulerade resultat för april ligger på ett underskott på 620 miljoner och man beräknar att besparingarna som måste göras under året uppgår till mer än en miljard kronor.

Oklart vilka tjänster som berörs
Exakt vilka tjänster som kommer att försvinna kan man från ledningen inte säga i dagsläget. Under de kommande månaderna ska man genomföra en konsekvensbedömning samt facklig samverkan för att avgöra vilka medarbetare som berörs.

– Vi följer de lagstadgade processerna och gör detta i samverkan med de fackliga organisationerna. Vi kommer att arbeta så snabbt vi kan så att medarbetare ska få besked så fort som möjligt, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.

LÄS ÄVEN: Larm om systemkollaps på Akademiska sjukhusets akut i Uppsala

– Dessutom görs andra sjukhusövergripande åtgärder så som att se över hyres- och IT-kostnader. Vi fortsätter också med de tidigare planerade åtgärdsplanerna – även de kommer att behöva förstärkas. I alla åtgärdsplaner är prioriteten att värna vårdverksamheten och att upprätthålla patientsäkerheten, säger sjukhusdirektör Björn Zoëga.