Varning för elbrist när regionen i allt snabbare takt går mot kapacitetstaket i elnätet.

Enligt Tula Ekengren, regionutvecklare med ansvar för energifrågor i Västra Götalandsregionen, har problemet underskattats.

– Vår bedömning är att elnätskapaciteten inte kommer att räcka till och det betyder att det kommer bli så pass trångt att saker inte kommer få plats och därmed inte kan bli av, säger hon till SR Ekot.

LÄS ÄVEN: Elförsörjning vid bristningsgräns efter regeringens reformer

Ekengren framhåller även att man inte kan vänta till dess att företagen skickar in en ansökan om utökad effekt för vid det laget har man redan förlorat många år som behövs till att utveckla elnätet.

Företag tvekar

Risken för elbrist gör att företag tvekar att göra investeringar. Johan Trouvé, vd på Västsvenska handelskammaren, hänvisar till sekretessbelagda etableringsförfrågningar i Göteborg som innebär tusentals arbetstillfällen, men där man avvaktar innan man med säkerhet vet att elen kan säkras åtminstone 15-20 år framåt.

LÄS ÄVEN: Elbristen: Nu eldar Sverige olja för elproduktion

I dagsläget är den västsvenska industrin beroende av andra regioner för sitt elbehov och att bygga ut elnätet tar åtminstone tio år.