Elkonsumtionen ökar kraftigt i Sverige men landets regeringar har brustit i samhällsplanering och spenderat skattepengarna på annat än att bygga ut infrastrukturen för att möta utvecklingen. Nu hotar elbrist vilket leder till att industrier som bidrar till Sveriges välstånd inte kan etablera sig eller expandera.

Den för eldistributionen i Sverige ansvariga myndigheten Svenska kraftnät tvingas nu säga nej till öka effekten i det befintliga nätet. Uttaget ligger sedan ett antal år nära maxgränsen för vad ledningarna tål.

LÄS MER: Elbristen hotar stora nyinvesteringar – kostar Sverige 80 miljarder om året

Mycket av Sveriges el produceras i norr men de elintensiva industrierna ligger företrädesvis i Mälardalen och Malmöregionen och elen kan på grund av eftersatt utbyggnad av kraftnätet inte distribueras ut över landet på det sätt som skulle behövas för att tillgodose behovet.

LÄS MER: Politiker i Skåne i krismöte inför hotande elbrist

Enligt Niclas Damsgaard, som är marknadsstrateg Svenska Kraftnät, råder det idag inte elbrist i produktionen, men det spelar ingen roll så länge det inte går att få ut elen till de elintensiva företag som vill nyetablera sig och expandera.

LÄS MER: Elbrist i Sverige – på grund av en ”köldknäpp”

Det drabbar Sveriges tillväxt och hämmar skapandet av arbetstillfällen. Det kan även innebära att annan elintensiv infrastruktur som järnvägs- och tunnelbanenät inte kan byggas ut i den takt som vore önskvärt, vilket får konsekvenser för såväl gods- som persontransporter.

Även bostadsbyggandet kan påverkas negativt i en tid då det redan byggs för lite och det råder en skriande bostadsbrist i stora delar av landet.

LÄS MER: 8000 hushåll utan el i ytterligare två veckor – ”För dyrt med elnät som klarar snö och blåst”

Att förstärka stamnätet så att tillräckligt med el kan distribueras från norr till söder tar 10-15 år, ett arbeta som borde ha påbörjats för länge sedan men som uteblivit, dels därför att samhällsplanerarna gjort felaktiga prognoser och dels därför att de skattepengar som skulle behövas har allokerats till andra mångmiljardslukande projekt.

På Svenska kraftnät funderar man nu över vad man kan göra för att utnyttja den underdimensionerade infrastrukturen mer effektivt. Bland annat tittar man på om det går att förmå de elintensiva industrierna att sprida ut sina kraftuttag mer jämnt över dygnet