Natten mot den 11 februari totalförstördes eller skadades 21 personbilar i Brynäs genom anlagda bränder. Men den 18-årige mannen som fällts för brotten döms endast till skyddstillsyn för attentaten som bedömdes som grov skadegörelse och skadegörelse.

Bilbränderna anlades på sex olika platser i Brynäs samma natt. Mannen, som bor i Gävle, greps tidigt av polisen och nekade då till brott. Men domstolen anser att det är styrkt att han utförde attentaten, bland annat genom teknisk bevisning och vittnesmål och att han var ensam gärningsman.

Rätten skriver att det bara är på en av brandplatserna som skadegörelsen var så omfattande att den ska betraktas som grov. I övriga fall ska den anses vara av normalgraden.

Får straffrabatt

Eftersom mannen var 17 år när han utförde brotten skulle han fått straffrabatt och därmed fängelse i fyra månader, men domstolen skriver att det samtidigt krävs ”synnerliga skäl” för en frihetsberövande påföljd. Några sådana förelåg inte anser de och istället får han skyddstillsyn med föreskrift om drogavvänjande behandling.

Skadeståndet hamnade på 400 000 kronor som mannens föräldrar blir skyldiga att betala. Dock meddelade domstolen att föräldrarna endast behöver betala en mindre del av detta, enligt gällande rättspraxis.

authorimage