I morse kostade elen 82 öre per kWh och Sverige tvingades importera 226 MW elkraft. Det motsvarar drygt en fjärdedels kärnkraftsreaktor. Samtidigt kommer en reaktor vid Ringhals läggas ner i slutet av året.

Det är bloggen Cornucopia som rapporterar om krisläget för svensk elförsörjning. Den konstaterar att vi nu är beroende av importerad el och när reaktorerna vid Ringhals läggs ner ökar behovet ännu mer.

Importbehovet var som högst 226 MW. Ringhals två som stängs i år har en elektrisk effekt på 900 MW. Vad det kommer göra med svenskt elpris blir tämligen enkelt att räkna ut: Priserna kommer fortsätta att stiga samtidigt som vi kommer tvingas importera.

Dagens toppnivå var enligt elbörsen NordPool 82,27 öre per kWh kl 08.00 i morse:

Fler erkänner behovet av kärnkraft
Insikten om att kärnkraften behövs framöver har dock blivit starkare på senare år där allt fler nu talar om behovet av mer kärnkraft.

– Förnyelsebar energiproduktion varierar. På natten när solen gått ner och det inte blåser behöver el fortfarande produceras. Kärnkraften har hittills kunnat göra det, men om den försvinner måste investeringar i andra tekniker göras, sa Laura Cozzi, chef för energianalyser på IEA, internationella energirådet, till SVT.

Inte bara är Sveriges egen produktion underdimensionerad på grund av besluten att fasa ut kärnkraften. Även själva elnätet som transporterar elen är eftersatt.

LÄS ÄVEN: Elbrist hotar Sveriges tillväxt – eftersatt utbyggnad av kraftnätet orsaken

Sverige har nästan fossilfri elproduktion
Sveriges elproduktion består till största del av kärnkraft och vattenkraft. Tillsammans svarar de för 80 procent av den totala produktionen av el. Resten produceras med bland annat vindkraft, kraftvärme och kondensvärme.

Produktionen från de svenska reaktorerna kom 2018 från åtta aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar:

  • Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer)
  • Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor)
  • Ringhals kärnkraftverk (fyra reaktorer)

En politik för att avveckla kärnkraften
Sverige har de senaste decennierna bedrivit en politik för att avveckla kärnkraften där två reaktorer i Barsebäck stängdes 1999 respektive 2005, två reaktorer har stängts i Oskarshamn 2015 respektive 2017, och ytterligare två reaktorer i Ringhals ska stängas 2019 respektive 2020.

Sverigedemokraterna var länge det enda parti som förespråkade en aktiv utbyggnad av svensk kärnkraft.

Partiet vill bland annat att staten i ägardirektiv till Vattenfall om att fortsätta driva kärnkraftsreaktorerna Ringhals 1 och 2. Dessutom har partiet föreslagit satsning på en forskningsreaktor för nästa generations kärnkraft.