På fredagen fattade den danska riksdagen, folketinget, beslut om att i princip ta bort skatten på el. En rest på en procent blir kvar av tekniska och administrativa skäl och för att inte stöta sig med EU som anser sig ha rätt att bestämma över medlemsländernas energiskatter. I Sverige fortsätter däremot ”sossepriserna” än så länge som tidigare och om inget görs sker i stället en kraftig skattehöjning automatiskt vid årsskiftet.

Konkret innebär beslutet att skatten på el sänks från 70 till 8 danska öre per kilowattimme. I Sverige väntar i stället en kraftig höjning av elskatten. Detta då den ska räknas upp för den galopperande inflationen.

En ny blågul regering med en riksdagsmajoritet i ryggen kan fatta beslut om ändringar. Men regeringsbildningen kan gå trögt och tills vidare sitter Magdalena Anderssons S-regering kvar som en expeditionsministär.

”Vill hjälpa i svåra tider”

Danmarks finansminister Nicolai Wammen kommenterar skattesänkningen med att man ”vill ge danskarna en hjälpande hand i svåra tider”. Han öppnar samtidigt för ytterligare åtgärder i vinter när kylan slår till, elbehovet stiger och därmed också kostnaden för hushåll och företag.

Den danska skattesänkningen på el ska i ett första skede gälla fram till mitten av nästa år. Vad som händer sedan beror på hur elmarknaden utvecklar sig.

Skattesänkningen beräknas minska den danska statens intäkter med cirka 3,5 miljarder danska kronor. I nuläget finns bara förslag på kompensation i statskassan av en mindre del genom en skattehöjning på utdelningar på statsägda aktier.

Pristak

Danmark har också infört ett pristak på el, gas och fjärrvärme för kunderna. Det innebär att man får skjuta upp betalningen av räkningar över ett visst belopp.

Kunderna får betala en låg ränta på två procent om de väljer att utnyttja möjligheten. För närvarande ligger brytpunkten på 2,18 danska kronor per kilowattimme.