Andelen muslimska grundskoleelever i den österrikiska huvudstaden har stigit till 35 procent, vilket gör att gruppen nu gått om katoliker som den största religiösa gruppen. Utvecklingen har lett till att en expert efterlyser obligatoriska lektioner i demokrati och västerländska värderingar.

Enligt de nya siffrorna är 35 procent av grundskoleeleverna muslimer, 21 procent katoliker, 13 procent ortodoxa och två procent är antingen protestanter eller tillhör ett annat samfund. 26 procent klassas som icke-religiösa.

35 procent visar på att ökningen går snabbt. Läsåret 2016/2017 låg andelen muslimska elever i grundskolan på 28 procent och katolikerna var 31 procent.

Undersökningen visar även att unga muslimer är mycket religiösa och de flesta är aktivt praktiserande medlemmar vid sina respektive moskéer. De har också en mer nedsättande attityd till judar, hbtq-personer och jämställdhet mellan män och kvinnor.

Ny läroplan

Samhällsvetaren och mångfaldsexperten Kenan Güngör ger råd till den österrikiska regeringen på områden som integration och efterlyser en förändring av läroplanen för att rymma lektioner som främjar demokratiska värderingar från ung ålder. Detta ska syfta till att bekämpa läror som lärs ut utanför klassrummet.

– Det finns fler och fler människor som konverterar till islam – de tenderar då att bli mer radikala, säger han.

Enligt Güngör bör lektioner som undervisar i demokrati, etik och värderingar vara obligatoriska från första klass och framåt, och förklarade att en ”gemensam tro” i Österrike är demokrati och att detta borde vara inarbetat i alla elever oavsett deras religiösa tillhörighet.

LÄS ÄVEN: Skolbarn konverterar till islam av rädsla