Totalt har elva ungdomar i Mariestads kommun fått sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre av Migrationsverket sedan sommaren.

I somras beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad att polisanmäla så kallade ensamkommande flyktingbarn som fått sin ålder uppskriven för brott mot bidragsbrottslagen.

När beslutet omsattes i praktiken och Johan Abrahamsson (M) polisanmälde två ensamkommande med uppskriven ålder, meddelas nu att Centerpartiet och Socialdemokraterna upphäver arbetsutskottets beslut.

Abrahamssons polisanmälningar kritiserades av övriga allianspartier.

– Åldersuppskrivningen är alldeles för rättsosäker, säger Anders Karlsson (C) som tillsammans med två socialdemokrater röstade för att upphäva beslutet.

– Jag menar att det här är regeringens och Migrationsverkets ansvar. Det vore orimligt av oss att belasta polisen med detta.

Enligt Karlsson har man inom alliansen haft en politisk dialog och kommit fram till att man haft olika ståndpunkter.

Från socialdemokratiskt håll jublas det.

– Det är bra, helt rätt beslut. Vi har väntat på det, säger Ida Ekeroth (S).

Enligt Abrahamsson har 90 procent av de som hört av sig om polisanmälningarna varit positiva.

– Nu har vi en kategori personer som kan göra vad de vill utan att en åklagare ska utreda detta. Här pratar vi inte om någon likabehandlingsprincip…