Turkiets president Recep Tayyip Erdogan gick i ett valkampanjstal i helgen till attack mot Österrike som beslutat stänga ned ett antal radikalt fundamentalistiska moskéer och förklara dess imamer i de fall de inte är österrikiska medborgare icke önskvärda i landet. Erdogan hotade indirekt med heligt krig med anspelningar på forna tiders strider om Jerusalem mellan muslimska invasionsstyrkor och europeiska korsriddare.

Den turkiske presidenten nämnde också den österrikiska huvudstaden Wien under talet. Det var där som de osmanska rikets muslimska invasionsstyrkor 1683 stoppades från att ockupera och islamisera mer av Europas territorium. Inom islam i allmänhet och bland turkiska muslimer i synnerhet hyser man fortfarande ett agg mot Österrike efter detta avgörande nederlag och stopp för det osmanska rikets imperialistiska utbredning.

LÄS MER: Österrike: Imamer utvisas och moskéer stängs

Erdogan sade att Österrikes beslut att stänga ned moskéer och utvisa imamer skulle mötas med motåtgärder och varnade i samband med det Österrikes regering för heligt krig mellan halvmånen och korset.

En talesperson för den turkiske presidenten har kallat Österrikes åtgärder för antimuslimska, rasistiska och diskriminerande. Beslutet att stänga ned politiskt radikala moskéer och be dess imamer att lämna landet fattades på initiativ av inrikesminister Herbert Kickl från nationsvänliga FPÖ. Det har dock ett brett politiskt stöd även inom oppositionen, däribland landets socialdemokratiska parti som kallade beslutet för ”det första vettiga den här regeringen gjort”.

Cirka 360 000 personer med turkiskt ursprung bor i Österrike. Av dessa är ungefär 117 000 turkiska medborgare. Erdogan och hans islamistparti AKP har tidigare uttryckt stort missnöje över att de inte tillåtits hålla valkampanjer i de europeiska länder, bland annat Österrike, där ett stort antal turkar bor som är röstberättigade i Turkiet och som Erdogan behöver stöd från för att behålla och ytterligare utvidga sin politiska makt genom en grundlagsändring.