Estland är sedan 2019 först ut i världen med att erbjuda statligt finansierade DNA-tester för hela sin befolkning. Detta för att kunna få information om vilka medborgare som bär på gener som är riskgener för olika sjukdomar. Nu vill projektchefen börja testa alla nyfödda också – och kanske till och med foster.

– Vi vill testa alla nyfödda, eller till och med ta deras dna innan de har fötts, säger Lili Milani till SVT. Hon är forskare och chef för projektet där hela Estlands befolkning håller på att kartläggas i form av DNA-tester.

Testerna samlas sedan i ett stort frysrum i källaren på Gendatacentret. De förvaras i kvävefyllda stålbehållare – och i en stor datacentral.

Vill upptäcka sjukdomar – innan de brutit ut

Syftet med testerna är att upptäcka genetisk information om vilka medborgare som har ökad risk för exempelvis cancer och hjärt- och kärlsjukdomar – redan innan sjukdomarna hunnit bryta ut.

– Vi vet vilka gener som spelar in specifika sjukdomar. Nu hoppas vi kunna möta riskerna för varje enskild patient med förebyggande åtgärder, säger Lili Milani.

Nästan tjugo procent har kartlagts

Hittills har fler än 210 000 personer gett sex milliliter blod och samtyckt för att få sina gener kartlagda. Det är sexton procent av landets befolkning.

DNA-testet kartlägger 700 000 genvarianter som är kopplade till specifika sjukdomar. Testet ger även information om hur individens kropp bryter ned olika läkemedel.

– Målet är att samtliga estniska medborgares dna-prover ska lagras här, säger Milani.

Infört en särskild datalag

Estland har infört en särskild datasäkerhetslag för att skydda den känsliga informationen som medborgarna delar med sig av. Lagen innebär att provresultaten bara får användas av universitetet och i hälsoforskningssyfte.

Vill testa foster och nyfödda

Ett av Lili Milanis mål är att man ska kunna bli varse sina sjukdomsrisker tidigt i livet. Hon vill också att kunskaperna om esternas riskgener ska kunna leda till skräddarsydda mediciner utifrån individernas speciella behov.

– Vi skulle kunna testa barn eller till och med foster för att så tidigt som möjligt kunna möta och förebygga ärftliga sjukdomar. Det är min vision.