Förbudet som införs i februari nästa år omfattar medlemsländernas våtmarker. Då en så pass stor del av svensk landyta definieras som våtmark innebär det i praktiken ett totalförbud.

Beslutet tillkännages i ett pressmeddelande från jägarfederationen FACE där man understryker att de flesta EU-länderna redan har infört egna förbud mot blyanvändning i anslutning till våtmarker.

LÄS ÄVEN: Stor polisinsats mot jägare

Definitionen av vad som är en våtmark enligt EU går dock mycket längre än de nationella gränsdragningarna, konstaterar Jakt & Jägare. Förbudet innebär även att en jägare inte får ha blyhagelpatroner i fickorna om han eller hon har närmare än 100 meter till våtmark.

Omvänd bevisbörda

Vid en eventuell kontroll gäller ”omvänd bevisbörda” där jägaren måste göra det troligt att ammunitionen skulle användas i ett annat område.

LÄS ÄVEN: EU-regler hotar svensk jakt

Med de stora våtmarksytorna i Sverige, där man nästan alltid befinner sig inom 100 meter från vad som klassas som våtmark, betyder beslutet i princip ett totalförbud mot blyhagelammunition.