Enligt uppgifter som den nationella och invandringskritiska EU-gruppen Identitet och demokrati kommit över har unionen betalat ut 36,5 miljoner euro till ett flertal grupper med kopplingar till den i flera länder terrorklassade organisationen Muslimska brödraskapet. Gruppernas agenda är bland annat islamiseringen av Europa. ”En massiv skandal”, säger Joachim Kuhs från ID-gruppen.

Siffrorna framkom då ID-gruppens vice ordförande Nicolas Bay sökte igenom EU:s Financial Transparency System för åren 2014-2019.

Under dessa fem år har 5 422 678 euro betalats ut till European Network against Racism, en paraplyorganisation för så kallade icke-statliga organisationer i unionens medlemsstater. Bland nätverkets medlemmar finns Forum of European Muslim Youth and Student Organizations, FEMYSO, som 2015 av den tyska förbundsdagen betecknades som en frontorganisation för Muslimska brödraskapet

LÄS ÄVEN: Muslimska brödraskapet nu en del av det svenska försvaret

FEMYSO agerar i sin tur som en lobbyorganisation i Bryssel. Där protesterade man bland annat 2019 mot att EU-kommissionen inte hade en tillräcklig stor ”mångfald” och därför var ”högerextrem”.

Hot mot demokratin

Bland FEMYSO:s medlemsorganisationer finns kopior av Muslimska brödraskapet som Jeunes Musulmans de France, Young Muslims UK och Islamic Foundation samt Milli Görus. Den sistnämnda radikala turkiska icke-statliga organisationen betecknas av den tyska polisen som en gren av Muslimska brödraskapet vars ambitioner är att underminera den demokratiska konstitutionen.

Ännu en organisation under FEMYSO är Muslim Youth in Germany som efter att ha betecknats som en fara mot tysk demokrati satts under bevakning. Organisationen anordnar regelbundet tillställningar med talare som har kopplingar till Muslimska brödraskapet samt fungerar som en rekryteringsbas för brödraskapets version av politisk islam.

Ytterligare fem miljoner euro gick under perioden till Islamic Relief, också det en frontorganisation för Muslimska brödraskapet, och en dryg miljon till British Muslim Aid som arbetar för en shariastat i Europa. Den sistnämnda gruppen har även kopplingar till Hamas.

LÄS ÄVEN: MSB: Muslimska brödraskapet försöker påverka det svenska samhället

Vidare har 24 miljoner euro gått till diverse projekt som involverar islamistisk propaganda, bland annat för att bekämpa ”islamofobi”.

Totalt har EU betalat ut 36 523 142 till organisationerna under femårsperioden. ”Oacceptabelt”, säger Nicolas Bay som också påpekar att det är Europas skattebetalares pengar som används till att stärka grupperna och sprida deras idéer.

Socialdemokraternas islamistpakt

2014 avslöjades att Socialdemokraterna ingått ett avtal med Sveriges muslimska råd där många av topparna var islamister med kopplingar till brödraskapet. I en skriven överenskommelse hade partiet lovat SMR att få in muslimer på riksdagslistor, landstingslistor och kommunala fullmäktigelistor.