➤ En syrisk man bosatt i Tyskland gick till den lokala sharia-domstolen för att få sitt äktenskap upplöst. Enligt muslimsk sharia-lag kan en man skilja sig från sin hustru genom att säga ”talaq” tre gånger i följd (en kvinna har inte samma rätt). En sådan procedur är dock inte giltig i Europa har EU-domstolen nu slagit fast.

Det är första gången EU-domstolen tar ställning till sharia-skilsmässa. Konkret handlar det om ett syriskt par som gifte sig i Homs i Syrien och senare kom som migranter till Tyskland. Mannen ville få äktenskapet upplöst och ansåg att detta borde hanteras inom det ’muslimska civilsamhället’ och de sharia-domstolar som vuxit fram inom detta.

LÄS MER: Europadomstolen ska avgöra om sharia bör gälla framför nationell civilrätt

Tyska staten erkände dock inte proceduren som en giltig skilsmässa och ärendet hamnade så småningom i EU-domstolen, som nu alltså ger Tyskland rätt. Inget EU-land behöver i sin familjelagstiftning implementera sharia-lag, exempelvis skilsmässa genom tre ”taliq”.

Paret måste nu skilja sig i enlighet med vad tysk lag föreskriver.