Nya strängare krav från EU innebär problem för svenska skogsägare. Nu måste man räkna precis varje existerande fågel i sin skog – innan man får lov att hugga ned sina träd. Det nya kravet är inte populärt bland skogsägarna.

Den 10 februari meddelade Skogsstyrelsen de nya kraven. Detta efter att nya prejudicerande domslut fallit i EU-domstolen och mark- och miljödomstolen tvingat fram en strängare tillämpning av miljöbalken och artskyddsförordningen.

Kraven innebär att skogsägare själva måste hålla koll på fridlysta djur – men det stannar inte där. Enligt lagen räknas nämligen samtliga existerande fåglar som fridlysta.

LÄS ÄVEN: Regeringen vill likställa rasism med terrorism på EU-nivå – då svarar SD såhär

Skogsägarna ser det som omöjlighet

Bland kritikerna finns skogsbrukaren Svarte Swartling som berättar för Expressen att de nya kraven innebär att han måste göra minst tre artinventeringar mellan april och juni för att Skogsstyrelsen ska låta honom avverka någon skog.

Beskedet om huruvida han får lov kan han få av myndigheten tidigast i juli – om han redan idag skulle bestämma sig för att han vill göra en avverkning.

Skogsstyrelsen har förståelse för frustrationen bland skogsägarna och ledningen håller med om stora delar av kritiken.

Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) betonar att det är EU-domstolen som ligger bakom kraven och säger att frågan nu kommer prioriteras av regeringen.

LÄS ÄVEN: EU-dom öppnar för sanktioner mot Polen och Ungern – svenska politiker jublar