Efter att ett EU-förbud trädde i kraft på tisdagen har en oro bland tatuerare spridits om att det kan bli dödsstöten för branschen. Nu sätter man hoppet till att nya alternativ ska tas fram snabbt.

EU-förbudet omfattar omkring 4 000 potentiellt farliga och cancerframkallande kemikalier som används i tatueringsbläck, ämnen som isopropanol, azofärgämnen, aromatiska aminer, polycykliska aromatiska kolväten, vissa metaller och metanol.

Två av de allra mest använda pigmenten, ett blått och ett grönt, har dock fått respit och förbjuds inte förrän om två år så att tillverkarna ska få tid på sig att ta fram lagliga alternativ.

– Att skydda europeiska medborgares hälsa är vårt främsta mål, och farliga ämnen i tatueringsbläck kan innebära ett problem, säger Sonja Gospodinova, talesperson för EU-kommissionen.

2 500 jobb

I Sverige larmar branschorganet Sveriges registrerade tatuerare om att så många som 2 500 jobb kan försvinna.

– Det finns inga färger på marknaden överhuvudtaget nu som är helt lagliga, enligt Reach-förordningen, säger vice ordförande Rebecca Ryrberg till SvD.

– Vi står alltså i den situationen att vi inte kan följa lagen även om vi vill. Det är tråkigt, för vi har ju redan en jättebra färglagstiftning i Sverige, fortsätter vice ordföranden.

Sega amerikanska tillverkare

De flesta tillverkarna finns i USA och trots att man vetat om att förbudet varit på väg i nästan tio år och drabbar Europa, den största exportmarknaden, har man inte tagit fram några alternativ. Först nu har man dock insett situationen och börjat arbeta på nya produkter.

En av dem som nu sitter och väntar på eventuella nya leveranser är Sandra Linder, tatuerare i Växjö.

– Vi riskerar att tvingas stänga ner, myndigheterna kommer i alla fall vilja det, säger hon till statstelevisionen.