Medan flera EU-länder som drabbats hårt av den pågående pandemin i skarpt läge konstaterat att den påstådda EU-solidariteten bara varit tomma ord, meddelar unionen att man kommer ge 450 miljoner euro – motsvarande nästan fem miljarder kronor – till Marocko för att hjälpa till med bekämpningen av coronaviruset.

Under de många skogsbränderna sommaren 2018 var det polska brandmän som strömmade till Sverige för att hjälpa till med bekämpningen. Från svenska politiker försökte man låta påskina att det var EU som möjliggjort detta. Från polska politiker framhöll man dock att detta inte hade något med EU att göra utan att det var ett enskilt polskt initiativ.

När den turkiske presidenten nyligen öppnade gränsen mot Grekland och Europa stod landet ensamt för att stoppa invasionen av aggressiva migranter från en mängd olika länder på jakt efter en bättre ekonomisk tillvaro. Åter igen var det enskilda länder som skickade hjälp, bland annat Österrike.

När coronakrisen nu drabbat många EU-länder hårt står unionen ännu en gång handfallen och passiv. I stället är det från bland annat USA och Ryssland hjälp kommer.

Och i stället för att rikta pengarna till de egna medlemsländerna har man nu alltså gett Marocko ett löfte om 450 miljoner euro, varav 150 ska gå direkt till en fond och resten för att hjälpa landet tackla de ”ekonomiska utmaningar” pandemin orsakar.

Rampelli är vice talman i italienska parlamentet.

https://twitter.com/brollejrhoff/status/1244704050467258374