Enligt det tio år gamla lagförslaget måste minst 40 procent av storföretagens bolagsstyrelser bestå av kvinnor. För ett par veckor sen stod det klart att det kommer att gå igenom.

Exakt när lagen träder i kraft är dock i dagsläget oklart då vägen dit är lång. Först måste den klubbas igenom av de 27 EU-ländernas arbetsmarknadsministrar och sen förhandlar man vidare med EU-parlamentet. När regeringarna och EU-parlamentet väl är överens kan kvoteringslagen skrivas in i de 27 EU-ländernas lagböcker.

Allt som allt väntas processen ta 2-3 år.

Att lagen verkligen blir av avgjordes för ett par veckor sen då Tysklands liberala parti (FDP) gick med på lagen, vilket var ett krav från partiets rödgröna samarbetspartners i förbundsregeringen.

LÄS ÄVEN: Forskning visar: män och kvinnor mer olika i jämställda samhällen

För att lagen ska gå igenom krävs att de regeringar som röstar ja tillsammans utgör minst 55 procent av EU-länderna och deras invånare 65 procent av EU:s befolkning.

I dag innehar kvinnor omkring 30 procent av ledarposterna i EU:s största börsnoterade företag.