Redan i början av nästa år kan det vara slutkört med så kallade A-traktorer på svenska vägar. Skälet är att EU-kommissionen inte anser att de bör få användas som personbilar.

EPA- och A-traktorer har ofta använts som arbetsfordon men även som personbilar. När reglerna för hur traktorerna byggs och regleras har antalet traktorer ökat dramatiskt. Samtidigt har fordonen inte haft krav på bilbälte och vinterdäck, vilket fått även antalet olyckor att öka. Bara under 2022 har drygt 300 olyckor med A-traktorer inträffat och fyra personer har omkommit.

LÄS ÄVEN: EU-kommissionen stämmer Sverige i EU-domstolen

Nu har Transportstyrelsen föreslagit flera åtgärder för att öka säkerheten kring fordonen. Dessa snabbutreds för att kunna bli ny lag inom tre till sex månader.

Branschorganisation skvallrade

Men enligt Teknikens Värld kanske det i stället blir ett totalstopp. EU-kommissionen ska ha stått i kontakt med den svenska regeringen angående A-traktorerna sedan i januari. Detta ska i sin tur ha berott på att branschorganisationen för mopedbilar kontaktat kommissionens fordonsgrupp och beskrivit hur svenska myndigheter tillåter användande av A-traktorer med endast AM-körkort som krav. Enligt kommissionen följer inte Sverige EU:s fordonslagar.

LÄS ÄVEN: Läcka: EU vill införa AI-genomsökning av privatpersoners meddelanden

I slutet av oktober skulle regeringen svara på kommissionens frågor. Om EU inte anser att Sverige svarat tillfredsställande kan A-traktorerna tas till EU-domstolen där en stämning kan beredas i början av nästa år.

Ska EU bestämma över svenska vägar och fordon?