Kärnkraft kan komma att uteslutas ur EU-kommissionens definition av hållbara investeringar, vilket skulle innebära att pensionskapital styrs mot andra grönmärkta investeringar och att kärnkraften går miste om investeringar i miljardklassen.

På onsdagen ska EU-kommissionen offentliggöra sina kriterier för vad som ska klassas som hållbara investeringar i EU:s taxonomi. Syftet är att pensionsfonder och andra stora investerare ska dirigera om sina pengar till verksamheter som hjälper Europa att uppfylla klimatmålen och Parisavtalet.

– Målet är att hela europeiska ekonomin ska omfattas. Det är bra. Alla investerare ska veta om de investerar grönt eller inte, säger Emma Wiesner (C) till Dagens Nyheter.

Skjuts upp

Klassningarna vållar dock strid. Medan Frankrike och Tjeckien ser kärnkraft som ett hållbart alternativ är Tyskland och Österrike emot. Detta har EU-kommissionen löst tillfälligt genom att skjuta upp förslaget om kärnkraft och naturgas till sent i höst, något många svenska EU-parlamentariker stödjer.

– Det är bra att ta bort stora stridsfrågor som riskerade att blockera övriga förslaget. Chanserna ökar betydligt att detta går igenom i parlamentet, säger Emma Wiesner, (C).

Samnytt har tidigare rapporterat om att även stora delar av det svenska elnätet, liksom svensk vattenkraft, kan komma att klassas som icke hållbara investeringar av EU-kommissionen.