På tisdagen hålls i skuggan av coronapandemin ett ditigalt EU-ministermöte där bland annat den omfattande människosmugglingen över Medelhavet är ett diskussionsämne. Inför mötet sätter Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson (S) press på ministrarna att låta den illegala migranttrafiken öka ytterligare.

På hemmaplan har Socialdemokraterna flaggat för åtstramningar och volymmål för migrationen. I EU är partiets tongångar de motsatta. Ylva Johansson, som nyligen trots hård kritik för bristande kompetens utsågs till EU-kommissionär med ansvar för bland annat migrationsfrågor, säger i ett utspel inför dagens EU-ministermöte att den utomvästliga invandringen till EU via Medelhavet bör öka ytterligare.

I ett uttalande manar Johansson om ”stöd och solidaritet” från medlemsländerna. ”Fler EU-länder borde hjälpa till att ta emot de som kommer över Medelhavet” var beskedet till ministrarna inför dagens digitala EU-ministermöte.

Går i otakt med partikamraterna i Sverige

Ett uppsving i smuggeltrafiken över Medelhavet är att vänta nu under sommaren och i skenet av detta behöver EU-länderna ”ställa upp” förklarar den svenska EU-kommissionären. Sveriges nuvarande nej till att ”omfördela” migranter hit från bland annat Malta ser Johansson inte som något hinder för att argumentera för motsatsen.

– Sverige får ta sina beslut, men jag har upprepade gånger på ministerrådet bett medlemsländerna att ställa upp i det här läget, motiverar hon sitt ställningstagande.

Johansson upplever att hon beträffande Sverige har ett stöd i ryggen från EU-kommissionen där man indikerat besvikelse över att Sverige inte tar på sig ett ytterligare ”ansvar” för att ta emot de illegala migranterna som asylsökare.

Men även ett ökat insläpp av migranter från andra länder skulle innebära nya påfrestningar på Sverige. Detta eftersom få stannar i södra Europa utan söker sig upp till länder som Tyskland och Sverige där chansen att få uppehållstillstånd och tillgång till utbyggda välfärds- och bidragssystem är större.

Tisdagens EU-möte är tänkt att följas upp i nästa vecka med ett möte för de länder som omger Medelhavet, både på den europeiska och den nordafrikanska sidan, och som berörs mest akut av den illegala männsiksosmugglingen.

authorimage