En strid har pågått i EU om huruvida kärnkraften ur klimatpåverkande synpunkt ska klassas som en hållbar energikälla. Ett tidigare EU-direktiv om att inte ge kraftslaget den beteckningen har kritiserats för att omöjliggöra den omställning till väsentligt lägre utsläpp av CO2 som anses krävas för att hejda den påstådda globala uppvärmningen. Nu byter EU-kommissionen fot i frågan och förordar hållbar klassning för kärnkraft.

I Sverige har den rödgröna regeringen valt att inte betrakta kärnkraften som hållbar, något som genom förtida nedläggning av flera kärnkraftsreaktorer i hög grad bidragit till den elkris som drabbat medborgarna, i synnerhet i landets södra delar. En studie visar att elpriserna i Sverige hade varit hälften så höga om reaktorerna fått fortsätta vara i drift.

Den ombildade nu enfärgat röda socialdemokratiska enpartiregeringen har svävat på målet om huruvida man ska byta synsätt när det gäller kärnkraften. Beslutet nyligen om att ge klartecken till slutförvar av utbränt kärnbränsle, som inte kunde tas när Miljöpartiet satt i regeringen, är en signal om en återgång för S till sin tidigare mer kärnkraftsvänliga hållning.

LÄS ÄVEN: Regeringen: Kärnkraften hållbar… och inte hållbar

EU-kommissionens besked om att man vill se kärnkraften klassad dom hållbar gör det enklare för länder som Sverige att backa upp nationella beslut i motsvarande riktning. Kommissionens förslag måste dock godkännas av EU-parlamentet innan de så kallade taxonomin för vilka kraftslag som klassas som hållbara kan ändras.

Även naturgas föreslår EU-kommissionen ska betraktas som hållbar. Även den menar bedömare behövs för att kunna fasa ut de fossila kraftslagen olja och kol som ger väsentligt högre CO2-utsläpp. Kritiker invänder att man därigenom hjälper och gör sig beroende av Ryssland som är världens största gasleverantör.

LÄS ÄVEN: Sveriges regering kan fälla EU-förslag att klassa kärnkraft som hållbar