Ett migrationspolitiskt bråk har blossat upp mellan Italiens nya nationsvänliga regering och Frankrikes mer vänsterliberalt globalistiska dito. Det kommenteras nu av EU-kommissionär Ylva Johansson som officiellt klargör att de som tar sig över Medelhavet saknar asylskäl och skyddsbehov och i stället är att betrakta som välfärdsmigranter.

Den illegala människosmugglingen över Medelhavet till Europa har länge varit framskjuten fråga i den migrationspolitiska debatten på såväl nationell nivå i medlemsländerna som på central EU-nivå. Från politiskt vänsterhåll och aktivistiska så kallade NGO-organisationer har trafiken framställts som ”flyktingströmmar” medan mer sakligt orienterade aktörer påtalat att det till helt övervägande andel handlar om välfärdsmigranter, personer som önskar ta del av den högre levnadsstandard som européerna skapat.

”Inte i behov av internationellt skydd”

Redan för fem år sedan rapporterade SVT genom sin dåvarande utrikeskommentator, idag ”klimatkorrespondent”, Erika Bjerström, om hur man i tredje världen betraktar EU som ”en bankomat” och inte som en fristad undan krig, svält och katastrofer. I samband med det Svarte Petter-bråk som nu blossat upp mellan Italien och Frankrike om mottagande av de hitsmugglade migranterna upprepar svensk stats-tv samma budskap.

– Vi måste beakta att den övervägande majoriteten av personer som nu kommer över centrala Medelhavet inte är i behov av internationellt skydd, förklarar EU-kommissionär Ylva Johansson.

Italien och Frankrike i luven

Bakgrunden är utspel från den migrationsliberala franska Macron-regeringen mot den nytillträdda migrationsrestriktiva italienska Meloni-regeringen. Den sistnämnda har satt ned foten mot så kallade NGO-organisationers verksamhet att delta i människosmugglingstrafiken över Medelhavet.

Det senaste exemplet är det det norskregistrerade aktivistfartyget Ocean Viking fick på sin framställan om att lägga till i italiensk hamn och där släppa av ett stort antal migranter som de plockat upp från smugglarnas båtar. NGO-fartyget fick i stället angöra fransk hamn.

I efterspelet till den händelsen har Frankrike, i kontrast till sin migrationsliberala hållning, valt att som en hämnd mot Italien ytterligare förstärka gränskontrollen för att avvisa de välfärdsmigranter som tagit sig iland vid den italienska kusten och därefter på sedvanligt sätt börjat vallfärda upp genom Europa med bland annat Sverige som slutdestination.

Varje fordon som velat passera en gränsövergång från Italien till Frankrike har genomsökts av den franska tullen och gränspolisen, vilket resulterat i enorma köer och trafikkaos för vanliga italienare och fransmän med legitima skäl att korsa gränsen inom ramen för EU:s fria rörlighet. Frankrike har också som en del av bråket infört obligatoriska passkontroller gentemot Italien.

Italiens premiärminister Giorgia Meloni har kritiserat de franska åtgärderna som hon anser är ”aggressiva” och ”orättvisa”. Frankrikes inrikesminister Gerald Darmanin har i sin tur kallat den italienska regeringens beslut att stoppa aktivistfartygens verksamhet för ”oansvarig” – samtidigt som landet själv alltså stängt gränserna för migranter.

Krismöte i Bryssel på fredag

EU-kommissionen har inte gett upp de hittills fruktlösa försöken att driva igenom en överstatlig migrationspolitik för hela unionen. Man har tikll fredagen utlyst ett ”krismöte” i Bryssel där medlemsländernas migrationsministrar ska närvara och där den svenska EU-kommissionären Ylva Johansson kommer att lägga fram en ”krisplan” för migrationen som hon hoppas ska lösa konflikten mellan den nya konservativa italienska regeringen och de mer vänsterliberala regeringarna i Frankrike och andra berörda länder.

Det var i samband med att detta möte utlystes som Johansson klargjorde att dens storskaliga människosmugglingen över Medelhavet inte ska hanteras som en flyktingfråga eftersom de som betalar för överresan är personer som saknar asylskäl och skyddsbehov.

Johansson sade samtidigt att den rådande situationen ”inte är hållbar” och att en punkt på dagordningen under fredagens möte är att snabbt få igång insatser för att skicka hem alla de välfärdsmigranter som inte har rätt att stanna i EU.