I ett tal i EU-parlamentet på onsdagen sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att den så kallade Dublinförordningen kommer att skrotas för att ersättas med ett nytt europeiskt migrationssystem.

Förordningen innebär att migranters asylansökan ska behandlas i det första säkra land som de kommer till. Då länderna i norra Europa nästan aldrig är första säkra land har förordningens regler ändå aldrig följts i någon större grad.

– Det kommer ha gemensamma strukturer för asyl och återflyttningar, och den kommer att ha en ny stark solidaritetsmekanism, säger von der Leyen.

Enligt von der Leyen är migrationen ”en europeisk utmaning och hela Europa måste göra sin del”.

I talet lovade hon även att ta fram en europeisk handlingsplan och föra in hatbrott utifrån etnicitet, religion, kön eller sexualitet under EU:s brottsdefinition.

”Något vi behöver”

Om en vecka kommer den svenska kommissionären Ylva Johansson att presentera detaljerna i det nya systemet.

– Migration är någonting som finns och alltid har funnits och är något som vi faktiskt behöver. Men vi behöver hantera migrationen bättre tillsammans, både för mer rättvisa och för bättre förutsägbarhet, säger Johansson.

I oktober 2019 sa Ylva Johansson att hennes plan för att få det nya systemet på plats, och fler EU-länder att dela på migrantbördan, är att införa ”tvingande solidaritet”.

Enligt uppgifter ska länder som vägrar ta emot migranter i stället kunna köpa sig fria ”eller visa solidaritet på annat sätt”.